nadkom. dr

Jarosław Przyjemczak

nadkomisarz, specjalista od zagrożeń terrorystycznych, wykładowca w WSAiB w Gdyni

Urodziłem się 3 stycznia 1975 roku. W 1996 roku. ukończyłem Studium Ratownictwa Medycznego w Gdyni. Jestem absolwentem Akademii Pedagogicznej w Bydgoszczy (pedagogika specjalna) oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich (bezpieczeństwo narodowe). Od 1996 roku pracuję w Policji, a od 1998 roku w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Gdańsku. Uczestniczyłem w wielu krajowych i zagranicznych kursach oraz szkoleniach policyjnych i pozapolicyjnych związanych z tematyką walki z terroryzmem. Ukończyłem m. in. strategiczny kurs kontrterrorystyczny i zagrożeń terrorystycznych, które były organizowane przez Kolegium Policyjne CEPOL w ramach EUROPOL w Bramshill w Wielkiej Brytanii. Jestem autorem kilku publikacji, pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia edukacyjno-szkoleniowego Paramedyk, które realizowane jest od 2008 roku. Posiadam uprawnienia do pracy jako ratownik medyczny, ratownik WOPR, nurek instruktor MSWiA, instruktor nurkowania i strzelectwa oraz nurek tlenowy. Jestem także uprawniony do kierowania pracami podwodnymi MSWiA oraz wykonywania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Od 2015 roku jestem wykładowcą stowarzyszonm w WSPol. w Szczytnie.

Publikacje

-