dr inż.

Ewa Łączek-Tarazewicz

dr inż., adiunkt na Wydziale Zarządzania na WSAiB

Ukończyłam studia na Akademii Morskiej w 2003 roku na Wydziale Administracyjnym. W 2011 roku na Wydziale Zarządzania w Uniwersytecie Gdańskim obroniłam pracę doktorską na temat: Diagnoza i kierunki doskonalenia zarządzania zmianą na wydziałach ekonomicznych uczelni państwowych na przykładzie Systemu Bolońskiego.

W latach 1999–2008 pracowałam w Dziale Księgowości w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W 2008 roku otrzymałam Certyfikat Księgowy nr 31469/2008 nadany przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i objęłam stanowisko Głównej Księgowej. Obecnie współpracuję z wieloma firmami.

Jestem autorką publikacji m.in. w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Moje zainteresowania naukowe dotyczą rachunkowości, analizy finansowej oraz obszarów z nią wiązanych.

Prowadzone zajęcia:

  • Rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość finansowa
  • Budżetowanie
  • Zarządzanie płynnością finansową
  • Rachunkowość podatkowa

Publikacje

Łączek-Tarazewicz E., Zarządzanie i finanse, [w:] E. Łączek-Tarazewicz, Wdrażanie systemu bolońskiego jako przykład zarządzania zmianą narzuconą, Sopot 2012, s. 91–117.