dr

Justyna Zawadzka

wykładowca na Wydziale Zarządzania w WSAiB w Gdyni

Uzyskałam tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jestem absolwentką Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę doktorską obroniłam w 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jako nauczyciel akademicki zawodowo związana jestem z promocją i komunikacją społeczną w administracji samorządowej. Uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych o tematyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, zarządzaniu szkołą wyższą oraz w szkoleniach z zakresu promocji w administracji publicznej.

Moje główne zainteresowania badawcze to: kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja, metodologia badań naukowych, planowanie strategiczne, promocja. Mój dorobek naukowy stanowi szereg artykułów badawczo-naukowych o tematyce: zmian organizacyjnych, systemów motywacyjnych, kształtowania kultury organizacyjnej, tożsamości regionu, media relations.

Publikacje

-