mgr

Paweł Wawrzyniak

wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB

Jestem absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, magistrem filologii polskiej o specjalności edytorskiej; podyplomowych studiów Nowoczesnych Metod Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; podyplomowych studiów International Business w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz magisterskich studiów uzupełniających Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB), a także studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Jestem laureatem II miejsca w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, nagrodzonym za pracę pt. „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Gizowskiego w Katedrze Bezpieczeństwa WSAiB, w roku akademickim 2016/17. W 2017 r. zostałem najlepszym absolwentem na studiach niestacjonarnych II stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSAiB.

Zawodowo związany jestem z branżą IT od 2000 r. Od 2008 r. pracuję w międzynarodowej instytucji finansowej. W latach 2010–2015 kierowałem zespołem utrzymania infrastruktury ośrodków przetwarzania danych. W latach 2016–2021 zajmowałem się architekturą bezpiecznych rozwiązań w zakresie bankowej infrastruktury teleinformatycznej. Obecnie pracuję na stanowisku Senior Technology Risk Manager w bankowym dziale IT. Występowałem na wielu krajowych konferencjach branżowych. Od 2019 r. jestem wykładowcą, pracownikiem Zakładu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działającego w ramach Katedry Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB, w Gdyni.

Prowadzę zajęcia z zakresu podstaw informatyki śledczej, technologii informatycznych, ataków cybernetycznych i socjotechnicznych jako skutecznej metody oddziaływania przestępczego, ewolucji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Publikacje

P. Wawrzyniak, A. Meller, Humanizm i technokracja. Czym jest Sztuczna Inteligencja?, [w:] Nowe nawigacje II. Azja – Cyberpunk – Kino niezależne, pod red. P. Kletowskiego i P Mareckiego, Wydawnictwo RABID, Kraków 2003, s. 177184.

P. Wawrzyniak, Ewolucja problematyki przestępczości bankowej z uwzględnieniem ważniejszych zagrożeń, [w:] Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016/2017), pod red. E. Dąbrowskiej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Emów 2019, s. 109143.

P. Wawrzyniak, Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej, [w:] Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019, s. 4559.

P. Wawrzyniak, Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej, „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa” II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.

P. Wawrzyniak, Ataki socjotechniczne jako skuteczna metoda oddziaływania na ofiary. Cybernetyczny i komunikacyjny charakter socjotechniki, „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa” II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.