dr

Paweł Wawrzyniak

wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży IT – w większości zdobyte we wsparciu instytucji finansowych. Do tej pory pracowałem na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych rozwijając swoją karierę od obszaru inżynierii oprogramowania, przez utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej i ośrodków przetwarzania danych, architekturę teleinformatyczną aż po zarządzanie ryzykiem technologicznym. W centrum moich zainteresowań leżą kwestie związane z obszarem cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sektora bankowego. Od 2019 r. jestem wykładowcą, pracownikiem Zakładu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działającego w ramach Katedry Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB, w Gdyni. W codziennej pracy staram się łączyć kompetencje humanistyczne i techniczne. Uwielbiam pracę analityczną, lecz bardzo cenię pracę zespołową i zawsze staram się uwalniać drzemiący w ludziach potencjał. Nie przepadam za monotonią, co nie znaczy, że nie jestem konsekwentny w dążeniu do celu.

Pierwotnie ukończyłem studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, zostałem magistrem filologii polskiej o specjalności edytorskiej. Następnie zostałem absolwentem podyplomowych studiów Nowoczesnych Metod Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; podyplomowych studiów International Business w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz magisterskich studiów uzupełniających Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB), a także studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW).

W 2017 r. zostałem najlepszym absolwentem na studiach niestacjonarnych II stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSAiB.

Zostałem laureatem II miejsca w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, nagrodzonym za pracę magisterską pt. „Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako kluczowe zagrożenia dla bankowości cyfrowej” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Gizowskiego w Katedrze Bezpieczeństwa WSAiB, w roku akademickim 2016/17. To wyróżnienie było dla mnie wielkim honorem, podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń i ogromną motywacją do dalszej pracy.

W listopadzie 2022 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Cyberbezpieczeństwo systemu bankowego jako istotnego elementu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”, a decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Federacji Akademii Wojskowych (Lotnicza Akademia Wojskowa, Akademia Marynarki Wojennej) nadano mi stopień doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Moim promotorem został dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW.

W codziennej pracy staram się stosować podejście interdyscyplinarne i kłaść nacisk na analizę ryzyka. Wierzę, że kluczowe znaczenie dla wyników badań ma możliwie pełne rozpoznanie kontekstu, dlatego moją maksymą są słowa: „bezpieczeństwo holistycznie”.

Prowadzę zajęcia z zakresu podstaw informatyki śledczej, elektronicznych śladów przestępstw, technologii informatycznych, ataków cybernetycznych i socjotechnicznych jako skutecznej metody oddziaływania przestępczego, ewolucji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa, zastosowania sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie oraz bankowości cyfrowej.

Publikacje

P. Wawrzyniak, A. Meller, Humanizm i technokracja. Czym jest Sztuczna Inteligencja?, [w:] Nowe nawigacje II. Azja – Cyberpunk – Kino niezależne, pod red. P. Kletowskiego i P Mareckiego, Wydawnictwo RABID, Kraków 2003, s. 177–184.
P. Wawrzyniak, Ewolucja problematyki przestępczości bankowej z uwzględnieniem ważniejszych zagrożeń, [w:] Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016/2017), pod red. E. Dąbrowskiej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Emów 2019, s. 109–143.
P. Wawrzyniak, Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej, [w:] Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019, s. 45–59.
P. Wawrzyniak, Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej, „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa” II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.
P. Wawrzyniak, Ataki socjotechniczne jako skuteczna metoda oddziaływania na ofiary. Cybernetyczny i komunikacyjny charakter socjotechniki, „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa” II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.
J. Kosiński, G. Krasnodębski, P. Ciszek, P. Wawrzyniak, Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej, raport opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Gdynia 2021.
W. Wosek, E. Parysek, P. Wawrzyniak, „Innovative Security Strategies for the Port of Gdynia Infrastructure”, [w:] „Per mare ad astra. Space technology, governance and law”, pod. red. E. Wittbrodta, M. Konopackiej, P. Chyca, Vol. 2, Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2021.
P. Ciszek, P. Wawrzyniak, Wzmocnienie bezpieczeństwa klienta bankowości elektronicznej w świetle przeprowadzonych badań, [w:] „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego. Przestępczość teleinformatyczna 2021”, Wydawnictwo BP/Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2022.