mgr

Andrzej Koznowski

 

przedsiębiorca, członek Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB
wykładowca na Wydziale Zarządzania WSAiB

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych w GFKM i University of Starthclyde. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyłem w licznych szkoleniach oraz sympozjach podnoszących wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami, ISO oraz ochrony informacji niejawnych.

Od 1998 roku do chwili obecnej pełnię funkcje Członka Zarządu i Prezesa Zarządu kilku spółek prawa handlowego w tym w dwóch trójmiejskich stoczniach odpowiedzialnych za wybudowanie i remonty prawie 100% potencjału technicznego Polskiej Marynarki Wojennej. Od 1992 roku jestem członkiem Rad Nadzorczych spółek z branży stoczniowej oraz deweloperskiej. Posiadam Dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Za swoją działalność biznesową zostałem odznaczony przez Prezydentów RP Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi RP, a przez Ministrów Rządów RP Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrną Odznaką Zasłużonego Pracownika Morza. Za swoją biznesową działalność znalazłem się wśród laureatów konkursu na Pomorskiego Biznesmena Roku za 2001 rok.

W trakcie kariery zawodowej odpowiadałem bezpośrednio za restrukturyzację organizacyjną i finansową kilku przedsiębiorstw z branży morskiej i deweloperskiej.

W chwili obecnej kieruję zarządami własnych spółek prawa handlowego i nadzoruję procesy budowy i remontu jednostek morskich.

Współpracuję z polskimi i zagranicznymi firmami z branży morskiej i jestem członkiem Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB.

Osobiście odpowiadam za prowadzenie projektów budowy kilku specjalistycznych okrętów i statków dla polskich i zagranicznych armatorów.

 

Prowadzone zajęcia:

  • Zarządzanie projektami
  • Projektowanie organizacji firm
  • Przedsiębiorczość

Publikacje

-