mgr

Katarzyna Lew-Gliniecka

prawnik, filolog,

wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB

Jestem absolwentką prawa oraz skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto, ukończyłam 2-letnią Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge (An Introduction to English and European Union Law). Obecnie przygotowuję doktorat w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2016 r. prowadzę zajęcia dydaktyczne w Katedrze Administracji (wcześniej Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego) na Wydziale Prawa i Administracji WSAiB. Natomiast od 2017 r. jestem opiekunem sekcji prawa administracyjnego w Studenckiej Poradni Prawnej WSAiB.

Pracuję jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  w Gdańsku.

Jestem autorką kilku recenzowanych publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

 

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo administracyjne – ćwiczenia
  • Postępowanie administracyjne – ćwiczenia
  • Postępowanie sądowo-administracyjne – ćwiczenia
  • Zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej – ćwiczenia

Publikacje

Współdziałanie organów administracji morskiej w postępowaniu ws. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wybrane aspekty proceduralne, [w:] „450 lat polskiej administracji morskiej”, Pelplin–Gdynia 2019, s. 298–311.
Bezczynność a milczenie administracji. Kilka uwag na tle ogólnym, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” nr 16/2013, s. 113–121.
Principles of Polish Environmental Law, “Polish Yearbook of Environmental Law”, 2012, s. 83–98.
Zasada przezorności i prewencji w unijnym prawie ochrony środowiska, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, tom VIII 2011, s. 207–218.
Pojęcie i rodzaje odpadów w prawie polskim, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” nr 2/2010, s. 77–87.