dr

Rafał Połeć

dr nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Jestem doktorem nauk prawnych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2011). W latach 1992–2013 pełniłem służbę w Żandarmerii Wojskowej, zajmując stanowiska technika kryminalistyki, oficera dochodzeniowo-śledczego, Szefa Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i Szefa Wydziału Kryminalnego, a także starszego wykładowcy cyklu kryminalnego w Ośrodku Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.

Moje podstawowe zainteresowania naukowe związane są z problematyką czynności operacyjno-rozpoznawczych, karno-procesowych aspektów prawa policyjnego, kryminalistyki, a także przestępczości ubezpieczeniowej. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych powyższej tematyce, jestem także autorem licznych publikacji z zakresu pracy operacyjnej i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz współorganizatorem pionierskich konferencji naukowych poświęconych kryminologicznym aspektom przestępczości ubezpieczeniowej (WPiA UG).

Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w pracy na rzecz pionów antyfraudowych instytucji finansowych. Jestem również ekspertem/konsultantem w kancelarii adwokackiej i biurze detektywistycznym.

Jestem uczestnikiem prac Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, międzyresortowego zespołu ds. prac nad projektem ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, członkiem Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA), wykładowcą współpracującym Uniwersytetu Gdańskiego.

Publikacje

-