dr

Rafał Połeć

dr nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni


Rafał Połeć – jestem doktorem nauk prawnych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2011). W latach 1992–2013 pełniłem służbę w Żandarmerii Wojskowej.


Moje podstawowe zainteresowania naukowe związane są z problematyką czynności operacyjno-rozpoznawczych, karno-procesowych aspektów prawa policyjnego, kryminalistyki, a także przestępczości ubezpieczeniowej.


Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w pracy na rzecz pionów antyfraudowych instytucji finansowych.


Jestem uczestnikiem prac Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) i wykładowcą współpracującym Uniwersytetu Gdańskiego.

Rafał Połeć – jestem doktorem nauk prawnych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2011). W latach 1992–2013 pełniłem służbę w Żandarmerii Wojskowej.

Moje podstawowe zainteresowania naukowe związane są z problematyką czynności operacyjno-rozpoznawczych, karno-procesowych aspektów prawa policyjnego, kryminalistyki, a także przestępczości ubezpieczeniowej.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w pracy na rzecz pionów antyfraudowych instytucji finansowych.

Jestem uczestnikiem prac Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) i wykładowcą współpracującym Uniwersytetu Gdańskiego.

Publikacje

-