mgr

Ewa Wilmanowicz

Jestem doradcą, konsultantem i mówcą inspiracyjnym. Specjalizuję się w temacie strategii zarządzania marką osobistą i w temacie reputacji. Od 3 lat prowadzę własną działalność, moja wcześniejsza droga zawodowa związana była z realizacją projektów budowania marki pracodawcy, handlem międzynarodowym na rynkach wschodnich oraz IT. Jestem autorką książki „Osobista reputacja – jak budować markę w dobrym stylu” oraz 6-etapowego programu zarządzania reputacją osobistą i organizacji „BRANDS Secret Program”.
Swoje zainteresowania tematem marki zaczęłam jeszcze na studiach, gdzie w ramach Stypendium Rządu Francuskiego realizowałam pracę magisterską na temat strategii budowania marki luksusowej na przykładzie Louis Vuitton.
Ukończyłam studia na Universite d’Angers, na kierunku Zarządzanie Finansami i Kontroling Międzynarodowy oraz anglojęzyczne studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kierunku Business Administration.
Od 5 lat jestem członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, przez 3 lata przemawiałam na eventach Brian Tracy International, a od roku pracuję jako wykładowca akademicki. W ramach swoich działań społecznych działam jako liderka ruchu społecznego Era Nowych Kobiet Joanny Przetakiewicz.

Publikacje

Wilmanowicz E., Osobista reputacja. Jak budować markę w dobrym stylu, wyd. Onepress, Gliwice 2019.

Wilmanowicz E., Przywództwo jako kluczowa rola Top Managementu we współczesnych Korporacjach, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 30, Zeszyty Naukowe nr 749, Uniwersytet Szczeciński 2012.

Wilmanowicz E., Rola mediów społecznościowych we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Problemy Gospodarki Światowej, tom III, red. M.Kuczmarska, I.Pietryka, Instytut Badań Gospodarczych 2013.

Wilmanowicz E., Kryzys gospodarczy XXI wieku – załamanie na miarę Wielkiego Kryzysu czy nieunikniona faza cyklu koniunkturalnego, Problemy Gospodarki Światowej” tom II, red. M.Kuczmarska, I.Pietryka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2011

Wilmanowicz E., Formy wspomagania przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jak z nich korzystać?, Dobre praktyki Przedsiębiorczości Akademickiej. Kompedium Wiedzy, Studium Przypadków, red. A.Balcerzak, A. Syrocka-Siejka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2011.