mgr

Ilona Jankowska

Mgr Ilona Jankowska, wykładowca WSAiB

Ukończyłam finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku ze specjalnością systemów audytorskich, studia podyplomowe z analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiadam tytuł Executive Master of Business (MBA) uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jestem certyfikowanym audytorem – Certified Government Auditing Professional (CGAP). Ponadto posiadam certyfikaty: Certified Internal Audit Quality Assessment (CIAQA), Certified Internal Controls Auditor (CISA), Certyfikat PRINCE2 Foundation Examination, Certyfikat Management of Risk Foundation Examination (M_o_R).

Od 15 lat zawodowo związana jestem z szeroko rozumianym audytem i kontrolą. Swoją wiedzę praktyczną zdobyłam, pracując jako kontroler finansowy w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, a następnie jako audytor wewnętrzny w korporacji. Od wielu lat mam okazję nie tylko realizować zadania audytowe i kontrolne, ale także budować i rozwijać procesy dotyczące zarządzania audytem, kontrolą, ryzykiem i compliance w korporacjach. Pasjonują mnie opracowywanie oraz wykorzystywanie w praktyce mechanizmów zmierzających do przeciwdziałania nadużyciom korporacyjnym oraz działania mające na celu minimalizowanie ryzyka nadużyć. Od 2010 r. zawodowo związana jestem z Grupą ENERGA, najpierw z ENERGA SA a obecnie z ENERGA – OPERATOR SA, gdzie zarządzam komórką ds. audytu, kontroli, ryzyka i compliance.

Prowadzone zajęcia:

  • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Publikacje

-