mgr

Dominik Makurat

Ukończyłem studia inżynierskie z transportu na Politechnice Gdańskiej (specjalizacja: infrastruktura transportu) oraz studia magisterskie z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja ekonomika transportu i logistyka). Aktualnie jestem doktorantem na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Polityki Transportowej, gdzie badam wpływ rowerów na zrównoważony rozwój transportu w miastach.

Od 4 lat prowadzę działalność gospodarczą w branży eventowej oraz odszkodowawczej. Organizuję eventy, wspieram klientów w procesie likwidacji szkód. Rozwijam się w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla rozwoju przedsiębiorstw.

Od 2017 jestem pracownikiem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Brałem udział we wdrażaniu Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO oraz zajmuję się promocją zrównoważonego transportu. Na co dzień w OMGGS odpowiadam m.in. za eventy (Kongres Smart Metropolia, akcje profrekwencyjne: WEŹ ZAGŁOSUJ, #MetropoliaGłosuje, a także Rozsmakuj się w Metropolii – weekend za pół ceny ), social media, zamówienia publiczne w dziale promocji. Organizuję szkolenia i warsztaty, dbam o dobre relacje z miastami i gminami OMGGS, a także mediami i pozostałymi interesariuszami.

Prowadzone zajęcia:

  • Technologie transportowe
  • Nowoczesne technologie w łańcuchach dostaw

Publikacje

Makurat D., Wojewódzka-Król K., Opportunities and challenges for companies in the bike sharing industry illustrated by the example of Nextbike Poland, Transport Economics and Logistics, [S.l.], nr. 84, s. 59–69, 2020.
Makurat D., Wojewódzka-Król K., Problems of implementing the MEVO Metropolitan Bicycle System, Transport Economics and Logistics, [S.l.], nr 81, s. 131–142, feb. 2020. ISSN 2657-6104.

w trakcie procesu wydawniczego:
Makurat D., Wpływ wdrażania innowacyjnych systemów bike-sharingowych na przedsiębiorstwo na przykładzie Nextbike Polska, [w:] Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi, Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J., Zaremba U., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, planowana publikacja – październik 2020.
Makurat D., Rola infrastruktury rowerowej w bezpieczeństwie rowerzystów, [w:] Bezpieczeństwo, zarządzanie, zdrowie i ratownictwo. Wybrane zagadnienia, Wyd. AWFiS, planowana publikacja – do grudnia 2020.
Makurat D., Transport rowerowy, [w:] Innowacje w transporcie, Wojewódzka-Król K. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, planowana publikacja – styczeń 2021.