dr

Ebrahim Eddeeb

Urodziłem się, wychowałem i ukończyłem wyższe studia w Libii. W Polsce najpierw pracowałem jako lektor języka arabskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w lata 1991–1995, gdzie jednocześnie studiowałem oraz rozpocząłem przygotowywanie do rozprawy doktorskiej na WPiA pt. „Terroryzm w świetle prawa karnego międzynarodowego”. W 1999 r. rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką prof. Andrzeja Zolla, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, równocześnie prowadziłem ćwiczenia na tym Wydziale.

W 2010 r. obroniłem kolejną pracę doktorską „Zabójstwo w libijskim i polskim prawie karnym – studium porównawcze”, pod kierunkiem prof. Jarosława Warylewskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2017 r. jestem członkiem i działam w Arabskiej Organizacji Praw Człowieka. Jestem autorem kilku publikacji zagranicznych i krajowych. Brałem udział w ponad 13 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Obecnie przygotowuję książki pt. „Prawa człowieka w islamie", „Prawo islamu – zasady ogólne" oraz „Islamskie prawo karne", a także "Skrypt do nauki języka arabskiego". W wolnych chwilach pracuję nad słownikami: arabsko - polskim i polsko - arabskim.

Moje zainteresowania naukowe to:

 • Zasady ochrony życia.
 • Prawa Człowieka.
 • Prawo i Medycyna.
 • Etyka i Moralność.
 • Historia i filozofia kary.
 • Cele i funkcje kary kryminalnej.
 • Problematyka kary śmierci.
 • Relacje między prawem karnym a religią.
 • Konflikty etniczne i religijne.
 • Historia i teraźniejszość islamu.
 • Konflikt na Bliskim Wschodzie.
 • Język obcy.

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Publikacje

-