dr

Marta Dargas-Draganik

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, byłam stypendystką China Youth University of Political Studies w Pekinie. Od 2012 r. jestem współpracownikiem Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2016 r. obroniłam doktorat z prawa chińskiego na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2016–2018 byłam wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. Od lutego 2020 r. jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

W latach 2010–2013 odbywałam aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W 2013 r. zostałam wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej, a od 2014 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Gdańsku.

W latach 2016–2020 pracowałam jako Dyrektor Działu Międzynarodowych Relacji Gospodarczych a następnie Manager ds. pozyskiwania inwestorów i współpracy międzynarodowej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o.

Od 20016 r. pełnię funkcję pełnomocnika ds. współpracy z Chinami Pracodawców Pomorza (największej organizacji pracodawców w województwie pomorskim zrzeszającej 1000 firm).
Od stycznia 2019 r. jestem wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku (numer wpisu GD/GD/3234). Jestem członkiem Komisji ds. LegalTech, Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz Komisji ds. doskonalenia zawodowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Prowadzone zajęcia:

  • Etyka Prawnicza
  • Prawoznawstwo

Publikacje

Książki:
Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego, Warszawa 2017.
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz [współautor: J. Formela], Warszawa 2019.
Artykuły naukowe:
W jakim kierunku zmierza prawo Chińskiej Republiki Ludowej – ku systemowi common law czy ku kompleksowej kodyfikacji prawa?, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Gdańsk 2012, z.1.
Konfucjusz versus Arystoteles. Jedna idea, dwie kultury prawne, Książka pokonferencyjna: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej Azji, Toruń, 17–18 maja 2012 r., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, (współautor:) A. Brodecka-Chamera.
Confucius versus Aristotle. One idea, two legal cultures, Książka pokonferencyjna: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej Azji, Toruń, 17–18 maja 2012 r., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, (współautor:) A. Brodecka-Chamera.
Rola adwokatury w wymiarze sprawiedliwości Korei Południowej [w:] Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, (red:) J. Arno-Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2012.
Wprowadzenie [w:] Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej (współautorka tłumaczenia: Wu Lan), Gdańsk 2012.
Hanxue versus Songxue – myśl chińska w XVI–XVIII wieku, [w:] Barok. Historia – Literatura – Sztuka 2014, z. 42, Warszawa 2014.
Koncepcja tongbian jako klucz do zrozumienia sposobu postrzegania świata przez Chińczyków, [w:] Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2014, z. 5.
Zasady konstytucyjne – konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej jako „manifest wartości” czy „nośnik wartości”?, [w:] Chiny i świat zewnętrzny, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2016, s. 155–179.
Harmonia jako naczelna zasada chińskiego porządku prawnego. Wstęp do rozważań [w:] „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, 2015, z. 8
Działalność gospodarcza na terenie Chińskiej Republiki Ludowej – aspekty praktyczne, [w:] Prawo azjatyckie z europejskiej perspektywy, red. M. Stępień, R. Łukasiewicz, Toruń 2018, s. 139–150.
Chiński konstytucjonalizm – najnowsze zmiany w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Gdańsk 2019, z. 15.
Tłumaczenia:
Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej (współautorka tłumaczenia: Wu Lan), Gdańsk 2012.