dr

Łukasz Dopierała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym UG oraz wykładowca WSAiB w Gdyni

Jestem absolwentem studiów wyższych na kierunkach ekonomia i geografia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim. W 2017 roku obroniłem z wyróżnieniem doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Moja rozprawa doktorska zatytułowana „Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń” została wyróżniona w II konkursie Rzecznika Finansowego na najlepsze prace doktorskie z zakresu ochrony konsumenta na rynku finansowym. Specjalizuję się w tematyce finansowej w szczególności związanej z zabezpieczeniem dochodów w okresie starości, instytucjami zbiorowego inwestowania, rynkami finansowymi oraz finansami zrównoważonymi. Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach z tego zakresu. Od 2018 roku jestem członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP).

 

Prowadzone zajęcia:

  • Rynek pieniężny i kapitałowy
  • Współczesna bankowość
  • Instrumenty pochodne w zarządzaniu finansami

Publikacje

Dopierała Ł., i Mosionek-Schweda M., Pension fund management, investment performance, and herding in the context of regulatory changes: new evidence from the Polish pension system, „Risks”, 2021, t.9, nr 1, s. 1–19.
Bieliński T., Dopierała Ł., Tarkowski M., i Ważna A., Lessons from implementing a metropolitan electric bike sharing system, „Energies”, 2020, t.13, nr 23, s. 1–21.
Dopierała Ł., Mosionek-Schweda M., Ilczuk D., Does the asset allocation policy affect the performance of climate-themed funds? Empirical evidence from the Scandinavian mutual funds market, “Sustainability”, 2020, vol. 12, nr 2, s. 1–23.
Dopierała Ł, Efektywność OFI w ramach IKE oraz IKZE, „Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych”, 2019, nr 17, czerwiec, s. 22–25.
Dopierała Ł., Mosionek-Schweda M., Ilczuk D., Mutual funds as instruments for pension security – the case of Poland, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 2019, nr 80, s. 19–34.
Dopierała Ł, Indywidualne konta emerytalne w zakładach ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna oraz zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.
Adamska-Mieruszewska J., Dopierała Ł., Pension system: challenges and reforms – the case of Poland, [w:] Proceedings of IAC 2017 in Budapest, Czech Technical University in Prague, Praga 2017, s. 38–51.
Dopierała Ł., Mrzygłód U., Kursy walutowe – podstawy teoretyczne, [w:] M. Markiewicz, U. Mrzygłód (red.), Finanse międzynarodowe: wybrane problemy, PWE, Warszawa 2015, s. 90–111.
Dopierała Ł., Borodo A., Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin jako środka wymiany, „Współczesna Gospodarka”, 2014, vol. 5, nr 2, s. 1–12.