dr

Marek Kołatka

Pochodzę z pogranicza Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich, jednak od kilkunastu lat jestem związany z Trójmiastem. Licenjat obroniłem na UMK w Toruniu. Następnie obroniłem dwie prace magisterskie (z Ekonomii oraz Finansów i rachunkowości) na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kontyuuję karierię naukową na Wydziale Ekonomicznym.

W listopadzie 2020 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. „Adaptacyjność polskiego rynku finansowego“. Od kilkunastu lat inwestuję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tematyka inwestycyjna jest mi bliska i w tym aspekcie się rozwijam.
Jestem autorem kilku rozdziałów w monografiach oraz artykułów w ogólnopolskich czasopismach.

Prowadzone zajęcia:

  • Matematyka finansowa
  • Rynek pieniężny i kapitałowy

Publikacje

Kołatka M., Wybór najatrakcyjniejszych spółek na WGPW przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, „Nasze Studia: zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 5, s. 145–153.
Kołatka M., Wykorzystanie współczynnika beta do oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Przegląd Zachodniopomorski” 2013, vol. 28, nr 3, vol. 1, s. 125-136.
Kołatka M., Inwestycje giełdowe zależne od fazy cyklu koniunkturalnego – przykład WIG, „Studia Ekonomiczne” 2019, nr 387/19, s. 55–67.
Kołatka M., Testing the adaptive market hypothesis on the WIG Stock Index: 1994–2019, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2020, nr 64 (1), s. 131–142.