mgr

Michał Rydzkowski

Jestem specjalistą od analizy finansowej przedsiębiorstw oraz pracy nad modelami finansowymi.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2005 roku uzyskałem tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu pracuję w Katedrze Finansów i Rachunkowości.

Posiadam 14-letnie doświadczenie pracy w bankowości, funduszach oraz doradztwie inwestycyjnym, z czego 10 lat pracowałem dla firm w Londynie.

Uzyskałem zdolność budowania modeli finansowych w arkuszach kalkulacyjnych, które zawierają projekcje finansowe oraz wycenę przedsiębiorstw.

Podczas pracy analizowałem spółki z sektorów energetyki, dystrybucji wody oraz lotnisk, znajdujących się w różnych regionach geograficznych (głównie Ameryka Północna, Wielka Brytania, Niemcy oraz Hiszpania).
Pracowałem m.in. nad transakcjami fuzji i przejęć, restrukturyzacji źródeł finansowania przedsiębiorstwa, pozyskiwania kapitału obcego od inwestorów instytucjonalnych na rozwój spółki oraz sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji w istniejącej inwestycji na rzecz innych inwestorów. Transakcje nad którymi pracowałem łącznie przekraczają wartość 10 mld USD.

Prowadzone zajęcia:

  • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

Publikacje

-