mgr

Alicja Dąbrowska

Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Turystyki w Gdańsku, a studia magisterskie - w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Obecnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości. Z branżą turystyczną związana jestem od 12 lat, pracując na stanowisku managera ds. sprzedaży i organizacji, a także managera ds. działań marketingowych. W trakcie pracy miałam okazję zarówno organizować targi branżowe, jak i brać udział w tworzeniu kursów dedykowanych osobom zainteresowanym z zakresu marketingu. Dodatkowo przez kilka lat prowadziłam własną działalność, która również wpłynęła na moje kompetencje zawodowe. Z zamiłowania jestem konferansjerem, prowadzę różnego rodzaju eventy. Od lat współpracuję ze szkołą językową przy opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania kursów branżowego języka specjalistycznego. Ponadto, pracuję z młodzieżą, prowadzę zajęcia otwarte oraz zajęcia warsztatowe, wprowadzając ją w zagadnienia branży turystyczno-hotelarskiej. W pracy zawodowej prowadzę także inne formy doskonalenia np.: seminaria, konferencje branżowe czy szkolenia.
Prowadzę zajęcia z zakresu podstaw marketingu.

Publikacje

-