dr inż.

Adam Kaizer

Jestem absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni, specjalności Eksploatacja Portów i Floty na Wydziale Nawigacyjnym. Na codzień pracuję jako wykładowca Uniwersytetu Morskimego w Gdyni w zakresie eksploatacji portów. W 2019 roku obroniłem pracę doktorską pt. Model wspomagania decyzji przy organizacji prac pogłębiarskich w portach morskich. Uczestniczyłem w szkoleniach międzynarodowych skoncentrowanych na pracach czerpalnych i podwodnych o profilu zarządczym. Miałem przyjemność koordynowania międzynarodowych projektów Balitic Innovation Race oraz Innovation Management realizowanych przy współpracy z ośrodkami akademickimi rejonu Morza Bałtyckiego. Jestem organizatorem przedsięwzięć i wydarzeń akademickich integrujących społeczeństwo branży TSL oraz opiekunem Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych. Systematycznie współorganizuję ogólnopolską konferencję studencką Forum Transportowe Młodych. Jako miłośnik kultury morskiej promuję marynistykę oraz sporty wodne.

Publikacje

Kaizer Adam, Neumann Tomasz, The model of support for the decision-making process, while organizing dredging works in the ports, Energies, 1996-1073, 10.3390/en14092706, 2021.
Kosiek J., Kaizer A., Salomon A., Sacharko A., Analysis of modern port technologies based on literature review, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.15.03.22, 2021.
Soliwoda Jarosław, Kaizer Adam, Neumann Tomasz, Possibility of capsizing of a dredger during towing, Water, 2073-4441, 10.3390/w13213027, 2021.
Myszka A., Kaizer A., Analysis of the vessels' service time in the Port of Gdańsk, based on the time registration of ships entries and departures, as a proposition of multi-aspect method of port monitoring, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.02.26, 2020.
Kaizer A., Expert survey method as a technique to support the decision-making process during dredging activity at the harbour, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.01.23, 2020.
Ocieczek A., Kaizer A., Zischke A., The dynamic of oxidative changes in rapeseed oil during maritime transport determined by storage conditions, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2083-6473, 10.12716/1001.14.01.12, 2020.
Cierpiał Iga, Wilemski Szymon, Kaizer Adam, Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji - przegląd zagadnienia, Inżynieria Morska i Geotechnika, 0867-4299, 2019.
Kaizer Adam, Cieczko Maja, Myszka Agata, Planned concept of Central and External Port as an opportunity for the development of Tricity's seaports in Poland; Koncepcja Portu Centralnego i Zewnętrznego jako szansa na rozwój trójmiejskich portów morskich w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 1644-1818, 10.26408/107.01, 2018.
Kaizer Adam, Mirosławska Anna, Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko; Modern technologies concerning minimizing the dredging works impact on environment – an overview, Inżynieria Morska i Geotechnika, 0867-4299, 2017.
Kaizer Adam, Smolarek Leszek, Ziajka Ewelina, Krośnicka Karolina, The analysis of container vessel service efficiency in the aspect of berth and handling equipment usage in polish ports, Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation; proceedings of the International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), Gdynia, Poland, 21-23 June 2017, CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, Boca Raton ; London, s. 249, 978-1-138-29768-5, 10.1201/9781315099088-42, 2017.