mgr

Agnieszka Popławska

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, magistrem filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej z wiedzą o kulturze, podyplomowych studiów Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na PWSNH. Jako nauczyciel i wykładowca rozwijam swoje umiejętności glottodydaktyczne w teorii i praktyce poprzez studia podyplomowe oraz prowadzenie zajęć z tego przedmiotu. Pracuję od lat jako praktyk w szkołach średnich, pełniąc funkcję nauczyciela i wychowawcy.

Prowadzę zajęcia z zakresu: lektorat języka polskiego.

Publikacje

-