mgr

Ewa Domagalska

Analityk medyczny, specjalista toksykologii sądowej, członek The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT), wykładowca na Wydziale Prawa WSAiB w Gdyni.

W 2003 roku podjęłam studia w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskałam tytuł magistra analityki medycznej. Pracę magisterską z zakresu toksykologii sądowej realizowałam pod kierunkiem ówczesnego kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej (KiZMS) prof. dr hab. Zbigniewa Jankowskiego.

Było to początkiem mojej dalszej pracy zarówno zawodowej, jak i naukowej, która od 2009 roku jest nieodłącznie związana z KiZMS i toksykologią sądową. W 2014 roku złożyłam z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla Diagnostów Laboratoryjnych z laboratoryjnej toksykologii medycznej, a dwa lata później – w 2016 roku – z laboratoryjnej toksykologii sądowej. Za osiągnięte wyniki ww. egzaminów zostałam dwukrotnie nagrodzona przez Ministra Zdrowia. Aktualnie jestem studentką Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim GUMed, gdzie realizuję projekt związany z nowymi substancjami psychoaktywnymi, czyli tzw. dopalaczami.

Wielokrotnie prezentowałam efekty pracy łączącej aspekt naukowy z praktyką na konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych pod afiliacją Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W związku z profilem mojej pracy zawodowej i naukowej jestem członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz międzynarodowego stowarzyszenia toksykologów sądowych tj. The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT). Posiadam wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu z zakresu toksykologii sądowej na zlecenie organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Przez 12 lat praktyki zawodowej byłam autorką lub współautorką kilkuset opinii dotyczących przede wszystkim ustalania stanu trzeźwości w czasie zdarzenia, znajdowania się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, leków czy nowych substancji psychoaktywnych.

Publikacje

− Tomczak E., Wiergowski M., Jankowski Z., Wilmanowska J.A. (2012), Dekstrometorfan (DXM): nowe metody odurzania się nastolatków. Opis przypadku, Arch. Med. Sąd. Krym. 62(3): 197–202.
− Wiergowski M., Jankowski Z., Tomczak E., Sein Anand J., Ziółkowski R., Staniszewski J. (2012), Propozycja testów oceniających zdolności psychomotoryczne kierowcy oraz protokołu do zastosowania w trakcie pobrania i badania śliny, krwi oraz moczu w przypadku podejrzenia przyjęcia środków działających podobnie do alkoholu, Arch. Med. Sąd. Krym. 62(3): 186–197.
− Kaliszan M., Karnecki K., Tomczak E., Gos T., Jankowski Z. (2013) Complex suicide by self-stabbing with subsequent drowing in the sea, J.Forensic Sci. 58(5): 1370–1373.
− Bujak R., Gadzała-Kopciuch R., Nowaczyk A., Raczak-Getkenecht J., Kordalewska, M., Struck-Lewicka W., Waszczuk-Jankowska M., Tomczak E., Kaliszan M., Buszewski, B., Markuszewski M.J. (2016), New sorbent marerials for selective extraction of cocaine and benzoylcocaine from human urine samples, J.Pherm.Biomed. Anal. 120: 397–401.
− Tomczak E., Woźniak M.K., Kata M., Wiergowski M., Szpiech B., Biziuk M. (2018), Blood concentrations of new psychoactive substance 4-chloromethcathinone (4-CMC) determined in 15 forensic cases, Forensic Toxicol, 36(2): 476–485.
− Kaliszan M., Daniłowicz-Szymanowicz L., Kempa M., Tomczak E., Krzyżanowska M., Jankowski Z., Raczak G. (2019), Postmortem analysis of electrogram records from an implantable cardioverter-defibrillator (ICD) in the reconstruction of a road traffic accident. J. Forensic Sci, 64(5): 1551–1554.
− Woźniak M.K., Banaszkiewicz L., Wiergowski M., Tomczak E., Kata M., Szpiech B., Namieśnik J., Biziuk M. (2020), Development and validation of a GC-MS/MS method for the determination of 11 amphetamines and 34 synthetic cathinones in whole blood, Forensic Toxicol, 38(1): 42–58.
− Banaszkiewicz L., Woźniak M.K., Kata M., Domagalska E., Wiergowski M., Szpiech B., Kot-Wasik A. (2020), Rapid and simple multi-analyte LC–MS/MS method for the determination of benzodiazepines and Z-hypnotic drugs in blood samples: development, validation and application based on three years of toxicological analyses, J Pharm and Biomed Anal 191, art. 113569: 1–11.
− Domagalska E., Banaszkiewicz L., Woźniak M.K., Kata M., Szpiech B., Kaliszan M. (2021), Fatal N-ethylhexedrone intoxication. J Anal Toxicol, 45(6): e1–e6.
− Banaszkiewicz L., Woźniak M.K., Domagalska E., Kaliszan M., Kot-Wasik A. (2022), Long-term stability of benzodiazepines and z-hypnotic drugs in blood samples stored at varying temperatures, J Anal Toxicol, (DOI: 10.1093/jat/bkac006).