dr

Ewa Pachura

Jestem doktorem nauk prawnych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność proces karny i emerytowanym funkcjonariuszem Policji (oficerem dyplomowanym). Osiągałam znaczące sukcesy w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości podczas 27- letniej służby w Policji. Ostatnie stanowisko, które zajmowałam, to Zastępca ds. Kryminalnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Nadzorowałam 10 wydziałów, m.in. dochodzeniowo- śledczy, kryminalny, dw. z cybeprzestępczością, przestępczości gospodarczej, korupcji, pseudokibiców, narkotykowy, wywiadu kryminalnego, laboratorium kryminalistyczne. Wcześniej przez 7 lat byłam Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. Służyłam także w pierwszym w województwie pomorskim Zespole ds. Niewykrytych Przestępstw zwanym „Archiwum X”, gdzie wykryłam zabójstwo po 16 latach.
Interesuję się prawem karnym materialnym i procesowym, kryminologią, kryminalistyką i naukami pokrewnymi. Moim głównym zainteresowaniem jest taktyka wykrywania przestępstw, w szczególności zabójstw o charakterze skomplikowanym, pozorowanym, ujawnienia prawdy materialnej w przypadkach zaistnienia śmierci gwałtowanej, zaginięcia oraz ciemna liczba przestępczości. Zostałam przyjęta w poczet członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Brałam udział w wielu szkoleniach, konferencjach z powyższej tematyki.

PROWADZĘ ZAJĘCIA Z ZAKRESU:
Organy ochrony prawnej, taktyka kryminalistyczna, Laboratorium- taktyka i technika kryminalistyczna, seminarium dyplomowe, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, prawo policyjne, źródła informacji o przestępstwie.

Publikacje

W ostatnich latach opublikowałam poniższe artykuły, rozdziały w monografiach i monografie:
E. Pachura, Nadrzędność i niezmienność taktyki kryminalistycznej w wykrywaniu sprawców zabójstw, [w:] I. Domina, Ł. Pilarz (red), Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii, Lublin 2022, s. 161.
E. Pachura, Realizacja samorządowych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa przez organizacje pozarządowe, [w:] K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak, P. Uziębło (red), Partycypacja w samorządzie terytorialnym – stan obecny i perspektywy, Elbląg 2021, s. 145.
E. Pachura, Przestępczość nieujawniona, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu“, zeszyt 20, 2021, s. 45.
E. Pachura, Inscenizowane zabójstwa i samobójstwa. Studium kryminalistyczne, Elbląg 2021.
E. Pachura, B.Speichert-Zalewska, M. Wojtalewicz, Przestępstwo przeciwko środowisku w praktyce na przykładzie powiększania plaż zatokowych na półwyspie helskim, [w:] J. Karaźniewicz, M. Adamczyk, K. Pruszkiewicz- Słowińska (red), Karnoprawne aspekty ochrony środowiska- wyzwania dla teorii i praktyki, Olsztyn 2017, s. 111.
E. Pachura, B.Speichert-Zalewska, M. Wojtalewicz, Procesowe wykorzystanie pułapki kryminalistycznej w kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej, „Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji“, nr 2, 2017, s. 11.
E. Pachura, Kara musi być nieuchronna oraz Cold Case, czyli jaki powinien być śledczy, „Policja 997” wydanie specjalne „Archiwum X” 2017.
E. Pachura, Ewaluacja możliwości wykrywczych w kontekście przedawnienia przestępstw, [w:] M. Darabasz (red.), Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym- wyzwania XXI wieku, Elbląg 2013.
E. Pachura, Zaginięcia osób jako problem społeczno- prawny XXI, [w:] M. Borkowski, M. Stańczyk- Minkiewicz, I. Ziemkiewicz- Gawlik (red), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Prawo i edukacja jako gwarant bezpieczeństwa jednostki, Poznań 2013, s. 247.
E. Pachura, Metody wykrywcze XXI, [w:] M. Ilnicki, A. Piotrowski (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Praktyczne aspekty bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 501.