dr

Oliwia Owczarz

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku (nr wpisu GD-2450) oraz absolwentką studiów doktoranckich w zakresie prawa na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji. Jestem autorką pracy doktorskiej pt. „Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce w świetle teorii racjonalności prawa” oraz licznych tekstów publikowanych w prasie i książkach prawniczych.

W 2008 r. ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji. Jako prawnik zdobywałam doświadczenie podczas współpracy z Kancelariami prawniczymi oraz stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego dr Oliwia Owczarz, która świadczy usługi (w tym także porady prawne, zastępstwo procesowe i prawne) dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Kancelaria działa w  różnych dziedzinach prawa, a w szczególności prawa: cywilnego, rodzinnego (np. sprawy o rozwód, alimenty, opiekę nad dzieckiem), spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek), pracy (np. wypadki przy pracy), gospodarczego (w tym upadłość konsumencka i sprawy windykacyjne).
Aktywnie uczestniczę w kampaniach dotyczących świadomości prawnej w Polsce poprzez publikacje naukowe oraz przekazy medialne.

PROWADZĘ ZAJĘCIA Z ZAKRESU: prawo cywilne, rodzinne.

Publikacje

O. Owczarz, Rodzina i małżeństwo jako przedmiot prawa, pod red. M. Marczewski, Pedagogika rodziny, Podejście systemowe, Tom 1: Familiologia, Gdańsk 2016.
O. Owczarz, Upadłość konsumencka jako konsekwencja błędnego zarządzania, Wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w dniu 15 października 2016.
O. Owczarz, Podejmowanie działalności gospodarczej w aspekcie zarządzania projektem, Zeszyty Naukowe Zarządzania Nr 1/2015.
O. Owczarz, Samorządowa pomoc społeczna w świetle teorii racjonalności prawa, Zeszyty Naukowe Zarządzania Nr 1/2015.
O. Owczarz, Prawa dziecka w szkole, Zeszyt Nauk Pedagogicznych Nr 4/2014.
O. Owczarz, Prawne regulacje niewypłacalności konsumentów a ich wpływ na gospodarkę państwa, Europeizacja Prawa Gospodarczego, pod red. H. Gronkiewicz-Waltz.
O. Owczarz, Upadłość konsumencka w świetle domniemania racjonalności ustawodawcy, Państwo i Prawo, z.11, 2012.