dr

Stanisław Cora

prawnik i psycholog, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Z wykształcenia jestem prawnikiem i psychologiem. Działałem jako pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, a od roku 2013 również Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni. W latach 1998 –2002 oraz 2006 –2008 pełniłem funkcję Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Urodziłem się w Krakowie. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie początkowo pracowałem jako asystent. Od roku 1974 kontynuowałem zatrudnienie na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę doktorską obroniłem w 1980 roku na podstawie monografii dotyczącej zwrotu sprawy  przez sąd do uzupełnienia postępowania przygotowawczego, za którą otrzymałem I nagrodę na konkursie Państwa i Prawa" PAN.

Jestem autorem około 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i kryminologii w renomowanych czasopismach prawniczych o zasięgu ogólnopolskim, takich jak Państwo i Prawo", Prokuratura i Prawo", Przegląd Sądowy". Jestem Członkiem Polskiej Sekcji AIDP.  

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

e-mail wsaib@wsaib.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo karne
  • Prawo wykroczeń
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Etiologia zachowań przestępczych
  • Korupcja i przestępczość urzędnicza
  • Prawna problematyka patologii społecznych

Publikacje

Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta  w Max- Planck – Institut  fur auslandisches und internationales Strafrecht  im Freiburg am Breisgau.

Członek Sekcji Polskiej Association Internationale Droit Penal.

Współautor Tomu XIII Systemu Prawa Karnego Procesowego poświęconego postępowaniu przygotowawczemu w polskim procesie karnym.