• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Stanisław Cora

Dr Stanisław Cora  - prawnik i psycholog z wykształcenia. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, a od roku 2013 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni. Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w latach 1998-2002 oraz 2006-2008.

Dr Stanisław Cora urodził się w Krakowie. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim,  gdzie początkowo pracował jako asystent. Od roku 1974 kontynuował zatrudnienie w Uniwersytecie Gdańskim. Pracę doktorską obronił w 1980 roku na podstawie monografii dotyczącej zwrotu sprawy  przez sąd  do uzupełnienia postępowania przygotowawczego za którą otrzymał I nagrodę na konkursie " Państwa i Prawa " PAN.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego w renomowanych czasopismach prawniczych o zasięgu ogólnopolskim, takich jak " Państwo i Prawo, " Prokuratura i Prawo ", " Przegląd Sądowy ". Członek Polskiej Sekcji AIDP.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

e-mail wsaib@wsaib.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo karne
  • Prawo wykroczeń
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Etiologia zachowań przestępczych
  • Korupcja i przestępczość urzędnicza
  • Prawna problematyka patologii społecznych

Publikacje

Autor około 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i kryminologii. 

Publikacje w renomowanych , ogólnopolskich czasopismach naukowych.

Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta  w Max- Planck – Institut  fur auslandisches und internationales Strafrecht  im Freiburg am Breisgau.

Członek Sekcji Polskiej Association Internationale Droit Penal.

Współautor Tomu XIII Systemu Prawa Karnego Procesowego poświęconego postępowaniu przygotowawczemu w polskim procesie karnym.