• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Michał Hałaczkiewicz

Dr Michał Hałaczkiewicz- na co dzień pracuje jako trener, coach i konsultant w obszarze zarządzania projektami oraz portfelami projektów, strategicznego zarządzania projektami, w tym rozwoju dojrzałości projektowej organizacji. Posiada prestiżowy tytuł Asesora IPMA dla „Project Management Excellence Model" – Międzynarodowej Nagrody Doskonałości w Project Management. Doradca zarządów spółek, agencji rządowych i organizacji samorządowych. Uczestniczył w wielu projektach, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych, realizowanych dla biznesu w kraju i za granicą. Jako trener Grupy ODiTK przygotowuje project managerów do międzynarodowej certyfikacji według standardów PMI oraz IPMA. Posiada również wieloletnie, praktyczne doświadczenie jako menedżer. Od 2002 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Grupie ODiTK.

Dr Michał Hałaczkiewicz, studia ukończył na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obronił pracę doktorską pt., „Centrum Zarządzania  Projketami – ujęcie modelowe“.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Zarządzanie projektami
  • Metody zarządzania projektami
  • Seminarium magisterskie

Publikacje

Wybrane publikacje i ekspertyzy:

Koncepcja i wdrożenie programu zmian i rozwoju dojrzałości projektowej organizacji „Droga Projektowej Dojrzałości" – projekt nagrodzony w 2012 w Paryżu i Genewie podczas konkursu projektów zrealizowanych w branży logistycznej oraz w ramach Grupy GeoPost – prace zlecone przez DPD Polska Sp. z o.o., 2010-2011

Program rozwoju standardów zarządzania projektami oraz PMO w Grupie Cersanit (Grupa Rovese SA) – prace zlecone przez Cersanit SA, 2010-2011

Standaryzacja procesu zarządzania projektami w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – prace zlecone przez GIWK Sp. z o.o., 2011

Standaryzacja procesu zarządzania projektami w Agencji Rozwoju Przemysłu SA – prace zlecone przez ARP SA, 2009

Sukces organizacji, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2007, Sopot 2007, artykuł „Dojrzałość projektowa organizacji jako wyraz jej ewolucji w obszarze zarządzania projektami"

Sukces organizacji, strategie i innowacje - prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/2005, Sopot 2005, artykuł „Strategiczne zarządzanie projektami szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa"

Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie, wybrane aspekty - Zeszyty Naukowe UG 3/2005, Sopot 2005, artykuł „Koncepcja strategicznego project management jako odpowiedź na problemy bieżącego zarządzania przedsięwzięciami"

Zarządzanie przedsiębiorstwem, wybrane aspekty - Zeszyty Naukowe UG 2/2003, Sopot 2003; artykuł „Zarządzanie projektami – perspektywy rozwoju"

„Metody zarządzania strategicznego", praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2000,

„Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami", B.Nogalski, M. Hałaczkiewicz, J. Witt, TNOiK, OPO, Bydgoszcz, 1999.