• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

prof. zw. dr hab.

Bernard Kubiak

Prof. zw. dr hab. Bernard Franciszek Kubiak ma już 46 lat doświadczenia w działalności naukowej i akademickiej (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Gdański)
Prof. Bernard Kubiak jest współautorem i autorem 19 książek,  ponad 200 artykułów . Wszystkie z nich zostały opublikowane w Polsce i za granicą.  Jest bardzo aktywny w procesie rozwoju młodej kadry akademickiej w kraju i zagranicą. 
Prof. Bernard Kubiak to wybitny badacz, dydaktyk  oraz praktyk.  Jest współautorem unikalnej monografii: "Strategia nowoczesnej organizacji informatyzacji" .
Prof. Bernard Kubiak nadal kontynuuje pracę promocyjną w dziedzinie nauki i stara się popularyzować wyniki w zakresie badań naukowych (główne forum: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Towarzystwo Naukowe Nauk Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Informatyczne).
 
Prof. Kubiak jest organizatorem konferencji międzynarodowych, w których można spotkać naukowców z Polski i zagranicy. Kontynuuje swoją rolę jako członek rad, komitetów redakcyjnych stowarzyszeń, komitetów krajowych i zagranicznych programów konferencyjnych. W środowisku naukowym, jest on uznawany jako zdecydowany zwolennik nauki użyteczności i specjalista w inteligencji biznesowej i rachunkowości zarządczej. Odznaczony Medalem Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
 

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Rachunkowość finansowa
  • Financial and managerial accounting
  • Podstawy rachunkowości

Publikacje

Kubiak B. F., Outsourcing systemów informacyjnych w tworzeniu strategii informatyzacji, (w:) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. WspółczesneKubiak B. F., Outsourcing systemów informacyjnych w tworzeniu strategii informatyzacji, (w:) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej, Zeszyt 16/2006, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Kubiak B. F., Model zarządzania informacją turystyczną, (w:) Informacja turystyczna, Redaktor naukowy, Aleksander Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 
Kubiak B. F., Internetowe biura podróży w rozwoju e-turystyki, (w:) Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006, 
Kubiak B. F., System zarządzania wiedzą w organizacji - mity czy rzeczywistość, (w:) Acta Elbigensia, Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, t. 1, Wydawca - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2004, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Przyszłość systemów informacji i dystrybucji, (w:) Nowoczesne Zarządzanie. Koncepcje i Instrumenty, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Michała Trockiego i Sylwestra Gregorczyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Reengineering and Processes Modelling in Organisations, (in:) Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Praca zbiorowa pod redakcja naukową Aleksandra Binsztoka i Kazimierza Perechudy, Prace Naukowe AE im. O Langego we Wrocławiu nr 1132, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Computer Networks and Multimedia Techniques In Development of Virtual Organisations and e-Commerce, (w:) Studium and Proceedings No 6, Polish Association of Knowledge Management, ed. Waldemar Bojar, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Information Technology in Spa Tourism Development, (in:) Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, vol. 9, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 
 trendy w informatyce ekonomicznej, Zeszyt 16/2006, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Kubiak B. F., Model zarządzania informacją turystyczną, (w:) Informacja turystyczna, Redaktor naukowy, Aleksander Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 
Kubiak B. F., Internetowe biura podróży w rozwoju e-turystyki, (w:) Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006, 
Kubiak B. F., System zarządzania wiedzą w organizacji - mity czy rzeczywistość, (w:) Acta Elbigensia, Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, t. 1, Wydawca - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2004, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Przyszłość systemów informacji i dystrybucji, (w:) Nowoczesne Zarządzanie. Koncepcje i Instrumenty, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Michała Trockiego i Sylwestra Gregorczyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Reengineering and Processes Modelling in Organisations, (in:) Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Praca zbiorowa pod redakcja naukową Aleksandra Binsztoka i Kazimierza Perechudy, Prace Naukowe AE im. O Langego we Wrocławiu nr 1132, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Computer Networks and Multimedia Techniques In Development of Virtual Organisations and e-Commerce, (w:) Studium and Proceedings No 6, Polish Association of Knowledge Management, ed. Waldemar Bojar, 
Kubiak B. F., Korowicki A., Information Technology in Spa Tourism Development, (in:) Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, vol. 9, University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography,