• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

dr

Marek Chrabkowski

Dr Marek Chrabkowski - Kierownik Zakładu Prawa Karnego i Postępowania Karnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. W latach 2009-2010 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. W latach 1991-2009 roku pełnił służbę w Policji, w trakcie której piastował stanowiska naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, naczelnika Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku i Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.

Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, karierę naukową kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie na Wydziale Prawa i Administracji obronił pracę magisterską pt. „Instrukcja dochodzeniowo-śledcza” a następnie pracę doktorską pt. "Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym" uzyskując tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Aktualnie prowadzi badania nad problematyką stygmatyzacji sprawców przestępstw.

Autor książek, glos oraz licznych publikacji prawniczych, redaktor naukowy monografii wieloautorskich i Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. W 2001 r. odznaczony przez Prezydenta RP brązowym krzyżem zasługi, a w 2009 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni medalem „Civitas e Mari”.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzi także zajęcia ze studentami studiów I i II stopnia na kierunkach: Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Wśród wykładanych przedmiotów znajdują się: Prawo karne, Postępowanie karne, Zwalczanie przestępczości, Elektroniczne ślady przestępstw, Prawo wykroczeń, Strategia zwalczania przestępczości. Natomiast w ramach seminariów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) sprawuje opiekę naukową nad studentami przygotowującymi dysertacje w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

e-mail m.chrabkowski@wsaib.pl

ekspert ds. prawa karnego

Prowadzone zajęcia:

 • Zwalczanie przestępczości
 • Elektroniczne ślady przestępstw
 • Prawo karne

Publikacje

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Leksykon prawniczej terminologii łacińskiej pt. Collectanea z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2015, ISBN: 978-83-61505-53-2.
 2. Podręcznik akademicki pt. Zasady redakcyjne i edytorskie prac dyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, wydanie II poprawione i uzupełnione, Gdynia 2014, ISBN: 978-83-61505-49-5.
 3. Podręcznik akademicki pt. Zasady redakcyjne i edytorskie prac dyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2012 , ISBN: 978-83-61505-09-9.
 4. Indywidualna monografia pt. Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009, ISBN: 978-83-7462-213-4.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH

 1. Rozdział pt. „Wyodrębnienie w strukturze Policji jednostki do walki z przestępczością zorganizowaną” [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2015, ISBN: 978-83-61505-57-0.
 2. Rozdział pt. „Wykorzystanie owoców czynu zabronionego jako dowodów w sprawie karnej” [w:] Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia, red. J. Żylińska i M. Filipowska-Tuthill, Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-62250-34-9.
 3. Rozdział pt. „Aprioryczne i aposterioryczne naruszanie miru domowego przy instalacji urządzeń podsłuchowych” [w:] Krajowy model regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, red. A. Adamski i M. Leciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-65224-22-4.
 4. Rozdział pt. „Sygnalizowanie praw do dóbr intelektualnych przez przedsiębiorcę” [w:] Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w gospodarce, biznesie i logistyce, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2013, ISBN: 978-83-61505-17-4.
 5. Rozdział pt. „Państwo jako źródło niebezpieczeństw dla praw i wolności człowieka” [w:] Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2013, ISBN: 978-83-61505-21-1.
 6. Rozdział pt. „Wykorzystanie kontroli operacyjnej do zapobiegania i zwalczania przestępczości stadionowej” [w:] „Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku”, red. W. Pływaczewski i B. Wiśniewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2012, ISBN: 978-83-7462-289-9.
 7. Rozdział pt. „Metody pracy operacyjnej” [w:] „Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, ISBN: 978-83-7462-394-0.
 8. Rozdział pt. „Zmiany przepisów o kontroli operacyjnej a bezpieczeństwo prawne inwigilowanych” [w:] „Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 2011, ISBN: 978-83-61505-80-8, ISBN: 978-83-61505-88-4.

REDAKCJA NAUKOWA MONOGRAFII I ZESZYTÓW NAUKOWYCH

 1. Monografia wieloautorska pt. „Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju”, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2015, ISBN: 978-83-61505-57-0.
 2. Zeszyt Naukowy nr 21 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni poświęcony tematyce prawa karnego, ISSN: 1428-7889.
 3. Monografia wieloautorska pt. „Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym”, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2013, ISBN: 978-83-61505-21-1.
 4. Monografia wieloautorska pt. „Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w gospodarce, biznesie i logistyce”, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2013, ISBN: 978-83-61505-17-4.
 5. Zeszyt Naukowy nr 19 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni poświęcony tematyce prawa morskiego, ISSN: 1428-7889.
 6. Monografia wieloautorska pt. „Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie” cz.II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2011, ISBN: 978-83-61505-88-4.
 7. Monografia wieloautorska pt. „Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie” cz.I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2011, ISBN: 978-83-61505-80-8.
 8. Zeszyt Naukowy nr 17 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni poświęcony tematyce prawnej, Gdynia 2011, ISSN: 1428-7889.
 9. Zeszyt Naukowy nr 15 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni poświęcony tematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, Gdynia 2010 , ISSN: 1428-7889.
 10. Zeszyt Naukowy nr 13 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni poświęcony tematyce bezpieczeństwa zewnętrznego, Gdynia 2010, ISSN: 1428-7889.
 11. Książka popularnonaukowa pt. „Historia Gdyńskiej Policji”, Wydawnictwo Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Gdynia 2010, ISBN: 978-83-929662-0-3.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 1. Publikacja w miesięczniku „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 12 – artykuł „Zabezpieczenie dowodów elektronicznych” (współautor – mgr Krzysztof Gwizdała), ISSN: 1233-2577.
 2. Kwartalnik „Policja” 2014, nr 4 – artykuł pt. „Dziedziczenie a prawo policjanta do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego”, ISSN: 1640-9280.
 3. Studia Iuridica Toruniensia Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tom XVI – artykuł pt. „Funkcja rejestracyjna kary kryminalnej w starożytności i średniowieczu”, ISSN: 1689-5258.
 4. Zeszyt Naukowy nr 21/2015 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – artykuł pt. „Zakaz wykorzystania nielegalnych dowodów w rządowym projekcie zmian Kodeksu postępowania karnego”, ISSN: 1428-7889.
 5. Kwartalnik „Policja” 2013, nr 3 – artykuł pt. „Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych policjanta – cz. I”, ISSN: 1640-9280.
 6. Kwartalnik „Policja” 2013, nr 4 – artykuł pt. „Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych policjanta – cz. II”, ISSN: 1640-9280.
 7. Miesięcznik „Palestra” 2013, nr 3-4 – artykuł pt. „Zgodność z prawem instalacji urządzeń podsłuchowych w mieszkaniu”, ISSN: 0031-0344.
 8. Miesięcznik „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7-8 – artykuł pt. „Wykorzystanie metod pracy operacyjnej w postępowaniach sprawdzających. Uwagi polemiczne do artykułu K. Chałubek pt. «Specyfika czynności sprawdzających» (Prokuratura i Prawo 9/2012)”, ISSN: 1233-2577.
 9. Kwartalnik „Policja” 2012, nr 4 – artykuł pt. „Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – część 2”, ISSN: 1640-9280.
 10. Kwartalnik „Policja” 2012, nr 3 – artykuł pt. „Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego – część 1” , ISSN: 1640-9280.
 11. Zeszyt Naukowy nr 18/2012 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – autorstwo artykuł pt. „Zakres prawnej regulacji etycznej”, ISSN: 1428-7889.
 12. Kwartalnik „Policja” 2011, nr 2 – artykuł pt. „Zaliczenie pracy na roli w charakterze domownika do stażu służby policjanta”, ISSN: 1640-9280.
 13. Zeszyt Naukowy nr 17/2011 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – artykuł pt. „Prawnokarna ochrona miru domowego przed operacyjnymi działaniami organów państwa”, ISSN: 1428-7889.
 14. Zeszyt Naukowy nr 582/2010 Uniwersytetu Szczecińskiego – artykuł pt. „Bezpieczeństwo publiczne jako ważny element rozwoju regionalnego”, ISSN: 1640-6818.
 15. Zeszyt Naukowy nr 2/1a/2010 „Z problemów administracji” Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach – artykuł pt. „Możliwości zastosowania koncepcji policji municypalnej w Polsce”, ISSN: 2080-6183.
 16. Zeszyt Naukowy nr 15/2010 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – art. pt. „Uchylenie tajemnicy państwowej lub służbowej chroniącej czynności operacyjno-rozpoznawcze”, ISSN: 1428-7889.
 17. Zeszyt Naukowy nr 14/2010 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – artykuł pt. „Uczelnie publiczne i niepubliczne, a może państwowe i niepaństwowe – spór nie tylko terminologiczny”, ISSN: 1428-7889.
 18. Kwartalnik „Przegląd Policyjny” 2010, nr 1(97) – artykuł pt. „Ministerialne propozycje zmian instytucji kontroli operacyjnej a zasada exceptio est strictissimae interpretationis”, ISSN: 0867-5708.
 19. Kwartalnik „Przegląd Policyjny” 2008, nr 3(91) – artykuł pt. „Kontrola operacyjna w projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych”, ISSN: 0867-5708.
 20. Kwartalnik „Policja” 2008 nr 1 – artykuł pt. „Czy postępowanie sprawdzające można zaliczyć do form pracy operacyjnej”, ISSN: 1640-9280.
 21. Kwartalnik „Policja” 2007, nr 2 – artykuł pt. „Brandenburska Policja” , ISSN: 1640-9280.
 22. Miesięcznik „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 7-8 – artykuł pt. „Kontrola operacyjna przekazu informacji za zgodą zainteresowanego” , ISSN: 1233-2577.
 23. Kwartalnik „Policja” 2005, nr 3 – artykuł pt. „Postępowanie w niezbędnym zakresie”, ISSN: 1640-9280.
 24. Kwartalnik „Przegląd Policyjny” 2005 nr 2(78) – artykuł pt. „Zakres czynności postępowania sprawdzającego” , ISSN: 0867-5708.
 25. Kwartalnik „Przegląd Policyjny” 2005, nr 1(77) – artykuł pt. „Kontrola operacyjna” , ISSN: 0867-5708.
 26. Kwartalnik „Przegląd Policyjny” 2004, nr 1(73)-2(74) – artykuł pt. „Właściwość miejscowa organów prowadzących i nadzorujących postępowanie przygotowawcze”, ISSN: 0867-5708.
 27. Kwartalnik „Policja” 2003, nr 4 – artykuł pt. „Informacje niejawne w postępowaniu przygotowawczym”, ISSN: 1640-9280.
 28. Kwartalnik „Policja” 2003, nr 3 – artykuł pt. „Opłaty skarbowe i kancelaryjne pobierane przez Policję.”, ISSN: 1640-9280.
 29. Kwartalnik „Policja” 2003, nr 3 – artykuł pt. „Kiedy żandarm, a kiedy policjant ?”, ISSN: 1640-9280.
 30. Kwartalnik „Apelacja Gdańska” 2003, nr 2 - artykuł pt. „Na styku dwóch procedur: karnej i administracyjnej”, ISSN: 1730-0983.

GLOSY

 1. Publikacja w biuletynie „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 4 – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 stycznia 2014 r., sygn. I OSK 2500/12 w sprawie uznania uczniów szkół średnich za domowników, ISSN 1734-5677.
 2. Publikacja w biuletynie „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014 nr 2 – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2009 r., sygn. I OSK 366/09 w sprawie wpływu dziedziczenia przez członka rodziny na prawa policjanta, ISSN 1734-5677.
 3. Publikacja w biuletynie „Gdańskie Studia Prawnicze” 2013 nr 3 – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 24 stycznia 2013 r., sygn. III SA/Gd 795/12 w sprawie wpływu dziedziczenia na prawa policjanta, ISSN 1734-5677.
 4. Publikacja w Zeszycie Naukowym nr 20/2013 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 15 marca 2012 r., sygn. III SA/Ke 98/12 w sprawie prawa policjanta do pomocy finansowej na nabycie lokalu mieszkalnego, ISSN 1428-7889.
 5. Publikacja w Zeszycie Naukowym nr 20/2012 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 20 kwietnia 2011 r., sygn. III SA/Lu 32/11 w sprawie wpływu stanu technicznego lokalu mieszkalnego na prawo policjanta do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, ISSN: 1428-7889.
 6. Publikacja w biuletynie „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 3 – glosa negująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2011 r., sygn. II SA/Wa 935/11 w sprawie prawa policjanta do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, ISSN: 1734-5677, ss. 10, zn. 26 440.
 7. Publikacja w biuletynie „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, nr 4 - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 grudnia 2009 r., sygn. II SA/Wa 1436/09 w sprawie odmowy zaliczenia pracy na roli do stażu służby policjanta, ISSN: 1734-5677.
 8. Publikacja w Zeszycie Naukowym nr 17/2011 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 września 2009 r., sygn. II SA/Wa 181/09 w sprawie odmowy zaliczenia pracy na roli do stażu służby policjanta, ISSN: 1428-7889.
 9. Publikacja w Zeszycie Naukowym nr 12/2009 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 4 października 2007r., sygn. II AKa 165/07 w sprawie znoszenia klauzul tajności materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu karnym, ISSN: 1428-7889.

SPRAWOZDANIA

 1. Sprawozdanie z przebiegu obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii – zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 września 2012 r. zamieszczone w Zeszycie Naukowym nr 21/2015 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ISSN: 1428—7889.
 2. Sprawozdanie z przebiegu obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów – „Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych” zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. zamieszczone w Zeszycie Naukowym nr 21/2015 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ISSN 1428-7889.