• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Jerzy Czermiński

Dr Jerzy Czermiński - pracownik Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1974-1981,następnie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, oraz równolegle Akademii Morskiej w Gdyni w latach 1997 2015w dziedzinie informatycznego wspomagania systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Dr Jerzy Czermiński urodził się w Gdańsku, studia ukończył na Uniwersytecie Gdańskim, karierę naukową rozpoczął na tej uczelni, a następnie kontynuował ją w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, oraz równolegle na Akademii Morskiej. Pracę doktorską pt. „Studium komputerowego wspomagania decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym" obronił 1999 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Autor wielu publikacji w książkowych i skryptów z dziedziny informatycznego wspomagania systemów zarządzania przedsiębiorstwem, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach.

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Quality management
  • Bazy danych
  • Bezpieczeństwo informatyczne

Publikacje

Czermiński J. (i in.), Analiza merytoryczna informacyjnych strumieni decyzyjnych w obszarach, wydziałach i stanowiskach Głównego Urzędu Ceł – materiały opracowane w ramach projektu badawczego,
Czermiński J. (i in.), Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. Skrypt Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Sopocie,
Czermiński J. (i in.) , Sieć komputerowa WSAiB w Gdyni. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, 
Czermiński J. (i in.), Podstawy informatyki. Materiały do ćwiczeń. Skrypt Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, 
Czermiński J., Projektowanie systemów informacyjnych w organizacjach gospodarczych, „Pieniądze i Więź", 
Czermiński J., Projektowanie systemów informacyjnych w administracji publicznej. Referat na konferencję naukową: "Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
 
  • informatyka w zarządzaniu,
  • technologia informacyjna