• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Andrzej Gaca

Dr hab. Andrzej Gaca od początku swojej kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył studia, obronił pracę doktorską, uzyskał stopień doktora habilitowanego a obecnie piastuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, pełniąc zarazem funkcję kierownika tej katedry.

Aplikację sędziowską ukończył w 1986 r., jest także radcą prawnym.

Z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni współpracuje od 2009 roku, na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Większość opublikowanych w latach 1979-2011 artykułów, rozpraw i fragmentów prac zbiorowych poświęconych jest problematyce historii prawa i ustroju państw skandynawskich (XII-XX w.), historii państwa i prawa rosyjskiego(XVII/XVIII w.), prawu islamu i historii integracji europejskiej.

 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Historia prawa polskiego
  • Powszechna historia prawa
  • Historia przestępczości organizowanej

Publikacje

Kodeks Duński króla Chrystiana V z roku 1683, TNT, Toruń 1992 ss. 161,

Prawo Jutlandzkie Waldemara II (Jyske Lov) z 1241 roku, wyd. UMK, Toruń 2007, ss. 397,

Wybrane zagadnienia z historii powszechnej i Polski, Comer, Toruń 1992,

Wybrane zagadnienia. Historia powszechna i Polski. Współczesność, Comer, Toruń 1993,

Powszechna historia ustroju państwa, cz. I: Państwo niewolnicze, Comer, Toruń 1994,

Powszechna historia ustroju państwa, cz. I: Państwo antyczne, cz. II: Państwo feudalne, TNOiK, Toruń 1994,

Historia i współczesność. Świat i Polska. Ludzie i poglądy, Comer, Toruń 1995,

Powszechna historia ustroju państwa, cz. III: Państwo nowożytne, TNOiK, Toruń 1995,

Powszechna historia ustroju państwa, cz. I i cz. II, Glob, Toruń 1995,

Powszechna historia ustroju państwa, cz. I i cz. II, Glob, Toruń 1996,

Historia i współczesność, t. I i II, Glob, Toruń 1998, wydanie II, Toruń 2000,

Historia powszechna ustrojów państwowych, TNOiK, Toruń 2002, Toruń 2011 – wydanie poprawione i rozszerzone.