• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Ewa Mazurek-Krasodomska

Dr Ewa Mazurek – Krasodomska – od 1998 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Politechnice Gdańskiej. W latach 2005 – 2006 Prodziekan w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku. 
 
Dr Ewa Mazurek – Krasodomska urodziła się w Gdyni, ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej oraz w Akademii Muzycznej w Gdańsku, naukę w Francusko – Polskim Studium Podyplomowym z zakresu Finasów Mastere Specialise Managment Financier et Relations Bancaires. W 2002 roku na postawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „ Gospodarstwo domowe na rynku Finansowym „ uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
 
Autorka licznych publikacji, monografii i artykułów o tematyce finansowej. 
 

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dzikanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Corporate finance
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie finansami korporacji

Publikacje

Skutki realizacji Euro 2004 dla regionu Minho-Lima, „EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii”, praca zbiorowa po red. K. Zawadzkiego,  VM Media, Gdańsk 2010, 
Wydatki związane z inwestycjami przeprowadzonymi w Bradze i Guimaraes oraz źródła ich finansowania, „EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii”, praca zbiorowa pod red. K. Zawadzkiego, VM Media, Gdańsk 2010, 
Selected Financial-Economic Aspects of R&D in Renewable Energy Conversion Technologies. The Case of University Spin-Off Company,
Grimaldi Forum-Monaco, Conference and exhibition on ecological vehicules & renevable energies,  March 2010. - Monaco, 2010
Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce
„Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego”, praca zbiorowa pod red. M. Dylewskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 29, Poznań 2010,
Finansowanie potrzeb mieszkaniowych „Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce”, praca zbiorowa pod red.  A. Rzeczyckiej, Monografie Katedry Finansów, Gdańsk 2010, 
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w i jej determinanty,Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 550-561.
Ryzyko otwartych funduszy emerytalnych „Polityka społeczna”, numer specjalny: „Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie” cz. 2, Warszawa 2011, 
Finansowe aspekty starzenia się ludności w Polsce, w: „Finanse wobec problemów gospodarki światowej”, red. M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, Wydawnictwo UG, Sopot 2013,