dr

Izabela Nakielska

adwokat, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Urodziłam się w Gdańsku, studia ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obroniłam pracę doktorską pt. „Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka". Uczestniczyłam w wielu międzynarodowych kursach prawniczych, uzyskując na każdym z nich odpowiednie certyfikaty.

Jestem autorką i współautorką publikacji z zakresu ochrony praw majątkowych w szeroko rozumianym prawie europejskim, w tym również komentarza do prawa europejskiego oraz członkinią Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Od wielu lat pracuję jako wykładowca akademicki, prowadzę zajęcia oraz wykłady na szkoleniach i seminariach z zakresu ochrony praw majątkowych w Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo gospodarcze publiczne
  • Administracyjnoprawne aspekty obrotu nieruchomościami
  • Ustrój organów UE

Publikacje

Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć, [red:] T. Maciejewski [współautor:] A. Machnikowska, M. Maciejewska-Szałas, T. Maciejewski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010.

Idea konstytucyjnej ochrony praw obywatelskich w poglądach Stanisława Głąbińskiego, Gdańskie Studia Prawnicze, Studia z zakresu myśli politycznej i prawnejXX [red:] D. Szpoper, Gdańsk 2009.

Wprowadzenie ochrony praw fundamentalnych do porządku prawnego UE w ujęciu historycznym [w:] ŚWIAT, EUROPA, MAŁA OJCZYZNA. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin [red:] M. Małecki [współautor:] A. Klimaszewska, Bielsko-Biała 2009.

Prawo o stowarzyszeniach z 1932 roku w II Rzeczypospolitej, Gdańskie Studia Prawnicze 15, Gdańsk 2006.

Mienie zabużańskie" i grunty warszawskie" w polskich sprawach własnościowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze 14, Gdańsk 2005.

Prawo do własności [w:] Ochrona praw jednostki [red:] Z. Brodecki, Warszawa 2004.

Regulamin dla radców prawnych i adwokatów w związku z przepisami ustawyo praniu brudnych pieniędzy", Monitor Prawniczy 16 [współautor:] M. Kacprzak, Warszawa 2004.

Problematika ochrany vlastnictva v najnovšej judikature Europskeho sudo pre l'uduske prava, Pravo 1, Praga 2003.

Problematyka ochrony własności w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym spraw polskich, Radca Prawny 3, Warszawa 2002.

Problematyka ochrony własności w skargach wnoszonych przeciwko Polsce na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Radca Prawny 2, Warszawa 2002.

Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002.

Przedmiot ochrony prawa do własności, Studia Prawnicze 34, Gdańsk 2000.

Europejskie aspekty prawa własności [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [red:] C. Mik, Toruń 1999. 

Postępowanie ze skargi indywidualnej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Radca Prawny 6, Warszawa 1999.