• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

prof. zw. dr hab.

Jacek Rybicki

Prof. dr hab. Jacek Rybicki – kierownik Zakładu Strategii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2012 roku zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” przy Komitecie Polskiej Akademii Nauk – redaktor sekcji zarządzanie strategiczne. Członek Rady Fundacji Promocji Inicjatyw Europejskich. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania. Były wykładowca Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.
Prof. dr hab. Jacek Rybicki urodził się w Gdyni, studia ekonomiczne ukończył na Uniwersytecie Gdańskim. W 1993 roku obronił pracę doktorską pt. „Zmiana warunków kierowania pod wpływem przekształceń własnościowych”, która została nagrodzona przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w zakresie prac naukowo-badawczych. W 2000 roku obronił pracę habilitacyjną pt. „Wielowymiarowy model analizy portfelowej”, która została wyróżniona przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania, w kategorii prac habilitacyjnych. W 2014 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na profesora tytularnego.Mentor i wykładowca Europejskiego Centrum Implantologii Vivadental.
Autor ponad 80-ciu publikacji o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Konsultant biorący udział w wielu projektach i ekspertyzach na zlecenie praktyki w zakresie strategii organizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Strategie organizacji
  • Zarządzanie strategiczne
  • Koncepcje zarządzania

Publikacje

Rybicki J., Nogalski B., Gacek-Bielec J., Modele analizy portfelowej. OPO, Bydgoszcz 1996,
Rybicki J., Nogalski B., Metodyka tworzenia skutecznej strategii marketingowej. OPO, Bydgoszcz 1997,
Rybicki J., Wielowymiarowy model analizy portfelowej. UG, Gdańsk 2000,
Nogalski B., Rybicki J. (red.), Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. TNOiK, Toruń 2002,
Rybicki J., Nawigacja strategiczna. Komputerowe wspomaganie analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Myślenie strategiczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013