• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Janusz Tomaszewski

 

do dopisania

Kontakt:

e-mail j.tomaszewski@wsaib.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Podstawy ekonomii
  • Mikroekonomia
  • Planowanie działalności gospodarczej

Publikacje

Współautor: M. Grzybowski, J. Tomaszewski, Logistics Centres Development in Polish Ports as European Transport Corridors, w: МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ, Materiały z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ТРАНСПОРТ 2009” (XIX Международна Научна Конференция ”Транспорт 2009”), Sofia 2009.

Sekuritologia - próba zdefiniowania nauki, w: L. Hofreiter, (red.) Bezpiecnost a bezpiecnosta veda: zbornik vedeckich a odbornych prac, Akademia Ozbrojenych Sil Gen.M  Lipskovy Mikulas : Lipovski Jan, 2009, s

Using Information Technology to Increase the Competitiveness of the Maritime Economy, w: R. Jašek, (red.) Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií, XII. ročník mezinárodní conference. – Kraków-Zlín: EAS, Tomas Bata University, 2010,

МеждународноесотрудничествонавещьэкологическoйбезопасностивбассейнеБалтийскогоМоря, w: Комунальноехозяйствогородоф. Научнотехническийсборник, III МіжнароднойНауково-ПрактичнойКонференціi «БЕЗПЕКА   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІЛЮДИНИЯКУМОВАСТАЛОГОРОЗВИТКУСУЧАСНОГОСУСПІЛЬСТВА», КиевХарьков 2010.