• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Wojciech Wosek

Dr Wojciech Wosek – funkcjonariusz Policji w latach 1991-2013 (Komendant Komisariatów Policji w Gdyni w latach 2001-2006, 2008-2013, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Gdyni w latach 2006-2008). Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Dr Wojciech Wosek urodził się w Gdyni, jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Rembertowie) i Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni. Karierę naukową kontynuował na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie obronił pracę doktorską pt. „Międzynarodowa współpraca Polski w zapobieganiu i zwalczaniu  terroryzmu na morzu".
Autor wielu publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Współautor „Historii Gdyńskiej Policji” (Gdynia 2010). Honorowy Dawca Krwi nagrodzony odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.
Od 2016 r. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Aministracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Kontakt:

tel. -

e-mail w.wosek@wsaib.pl

Stopień naukowy: Doktor nauk wojskowych w dyscyplinie nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa

Prowadzone zajęcia:

  • kryminalistyka
  • kryminologia
  • zapobieganie terroryzmowi

Publikacje

Najważniejsze publikacje naukowe (autor, współautor)

• Wosek W. [i in.], Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania. Materiały pokonferencyjne, pod red. nauk. Jerzego Szafrańskiego, Wydaw.Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007,

• Wosek W., Kubiak K., Zagrożenia terroryzmem morskim we współczesnym świecie i Polsce. [W:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku, pod red. nauk. B. Hołysta, K. Jałoszyńskiego, A. Letkiewicza. Wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno, 2009,

• Wosek W., Charakterystyka zjawiska terroryzmu - definicja, cele i typologia. [W:] Zeszyty naukowe WSAiB, nr 13. Bezpieczeństwo 1, pod red. nauk. M. Chrabkowskiego. WSAiB, Gdynia 2010,

• Wosek W. [i in.], Historia Gdyńskiej Policji. Wydaw. Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Gdynia 2010.