• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

mgr

Jarosław Jędrzejczyk

Mgr Jarosław Jędrzejczyk – specjalista w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Lęborku w latach 1991-1995, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w KPP w Lęborku w latach 1995-1999, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku w latach 1999-2003, Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie w latach 2003-2006.
W fundacji „Żyć Bezpiecznie” w Gdańsku w 2006r. pozyskiwał środki na rzecz profilaktyki bezpieczeństwa w szkołach i innych podmiotach oraz przygotowywał i prowadził programy profilaktyczne.
Jako Koordynator ds. bezpieczeństwa w latach 2006-2007 koordynował działania organów bezpieczeństwa publicznego ze służbą ochrony International Paper Kwidzyn, podczas współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku opracowywał i koordynował projekty związane z bezpieczeństwem publicznym. Pracował w spółkach promujących nanotechnologie jako dyrektor ds. inwestycji i dyrektor.

Mgr Jarosław Jędrzejczyk urodził się w Lęborku, studia ukończył na Uniwersytecie Gdańskim, ukończył kursy menedżerskie oraz sprawnego kierowania zespołami pracowniczymi w Policji w Szkole Policji w Pile i Słupsku.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Prowadzone zajęcia:

  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezp. przestrzeni
  • Interweniowanie w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

Publikacje