• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Bartłomiej Gliniecki

 
doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie handlowym i prawie cywilnym. Ceniony wykładowca akademicki prowadzący również zajęcia w języku angielskim. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla aplikantów oraz praktyków. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności związanych z rynkiem nieruchomości, nadzorze właścicielskim nad spółkami handlowymi oraz sądownictwie arbitrażowym. Ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
 
Autor pierwszej rozprawy doktorskiej w sposób kompleksowy analizującej i porządkującej zagadnienia prawne dotyczące umów deweloperskich w prawie polskim. Prowadził badania naukowe na wielu europejskich uniwersytetach, kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, które ukazały się głównie w punktowanych czasopismach prawniczych, m.in. Państwo i Prawo, Przegląd Prawa Handlowego, Palestra, Rejent, Monitor Prawniczy. Laureat konkursu „Złote Skrzydła” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna na najlepszą monografię prawniczą młodych autorów do 35 roku życia z zakresu prawa gospodarczego opublikowaną w latach 2011-2012 (za książkę Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron).
 

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo cywilne
  • Prawo cywilne- zobowiązania
  • Prawo handlowe

Publikacje

•Umowa rezerwacyjna w świetle przepisów tzw. ustawy deweloperskiej (w:) M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J. J. Zięty (red.), Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, Warszawa 2014, 
•Nadzór nad strukturami holdingowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa (w:) A. Kidyba (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3310-8,
•Kryteria wykorzystania rachunku powierniczego i bariery jego upowszechnienia,
•Polskie prawo handlowe,
•Approaching the 20th anniversary of special economic zones in Poland – current challenges and future prospects,
•Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
•Umowa deweloperska na tle problematyki normowania typowych umów nienazwanych,
•Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron,
•Polskie prawo handlowe,
•Polskie prawo handlowe,
•Prawo handlowe. Kazusy,
•Uczciwość wobec konsumentów
•O przedmiocie umowy deweloperskiej,
•Polskie prawo handlowe,
•Prawo handlowe. Kazusy,
•Kontrakty i inne czynności handlowe w pytaniach i odpowiedziach.