mgr

Angelika Łyczek

prawnik, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni
 
Urodziłam się w Grudziądzu. Od 2009 r. związana jestem z Gdynią. 
Od 2012 roku jestem związana z Kancelarią Adwokacką w Gdyni. W czasie odbywania studiów byłam wolontariuszem w Biurze Porad Obywatelskich również w Gdyni, gdzie ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Na tejże uczelni obroniłam z wyróżnieniem pracę magisterską pt. „Przesłanki pracowniczej odpowiedzialności materialnej na podstawie art. 114-121 k.p.”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Jackowiak w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Brałam udział w konferencji naukowej: „Prawne Aspekty Reformy Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce”.
 
Karierę naukową kontynuuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przygotowuję rozprawę doktorską z zakresu prawa gospodarczego.
Obecnie odbywam aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. 
 
 

Prowadzone zajęcia:

  • Prawoznawstwo
  • Wykładnia tekstów prawnych
  • Prawo cywilne w administracji

Publikacje

-