dr

Dominika Wetoszka

adwokat, doktor, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, byłam stypendystką programu LL.M. in International and Comparative Law na Chicago Kent College of Law. W 2011 roku odbyłam staż w amerykańskiej kancelarii prawnej Holland & Knight, oddział w Jacksonville, Floryda. W 2016 roku obroniłam doktorat z prawa morskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2013 roku jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Prowadzę również zajęcia z zakresu prawa cywilnego dla aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Pełniłam funkcję zastępcy członka ORA w Gdańsku w kadencji 2016–2020, obecnie jestem członkiem ORA w Gdańsku w kadencji 2021–2025. Pełnię również funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA Gdańsk w kadencji 2021–2025. Jestem członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego PIA w Gdańsku oraz Komisji Prawa Morskiego PAN. W latach 2010–2012 odbywałam aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Od 2014 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Gdyni. Od 2015 roku organizuję coroczne konferencje naukowe Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Prowadzone zajęcia:

  • Postępowanie przed organami UE
  • Prawo cywilne rzeczowe
  • Civil law
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo morskie
  • Prawo kontraktowe

Publikacje

Ubezpieczenia frachtu, paliwa, załogi jako przykłady ubezpieczeń występujących w żegludze morskiej, Prawo Morskie Tom XXXIX Gdańsk 2021 – w przygotowaniu.

Pisma w sprawach nieprocesowych na przykładach i wzorach, współautor, CH. Beck 2021.
Rola pilota morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi i ruchu statków w porcie na przykładzie Portu Gdańsk, Prawo Morskie Tom XXXVIII Gdańsk 2020.
Recykling statków morskich wsparciem dla zrównoważonego rozwoju, [w] „Prawo gospodarcze” (red. D. Wetoszka), monografia pokonferencyjna Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, C.H. Beck 2020.
Pisma w sprawach rodzinnych na przykładach i wzorach, współautor C.H. Beck 2020 – w oczekiwaniu na publikację.

Leksykon prawa własności intelektualnej, (red. M. Barczewski) współautor, C.H. Beck 2019.

Podręcznik dla aplikantów. Prawo cywilne, (red. D. Wetoszka), współautor, C.H. Beck 2019.

Podręcznik dla aplikantów. Prawo gospodarcze, (red. D. Wetoszka), współautor, C.H. Beck 2018.

Możliwość rejestracji koloru jako znaku towarowego na przykładzie spraw Tiffany’s, Louboutin oraz Milka [w:] Prawo własności intelektualnej (red. D. Wetoszka), monografia pokonferencyjna Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, C.H. Beck 2019.

Osoba publiczna a osoba powszechnie znana w kontekście prawa do (ochrony) wizerunku [w:] Prawo własności intelektualnej (red. D. Wetoszka), monografia pokonferencyjna Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, C.H. Beck 2019.

Prawo do komercyjnego wykorzystania wizerunku sportowca a ochrona tego wizerunku [w:] Prawo sportowe (red. D. Wetoszka), monografia pokonferencyjna Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, C.H. Beck 2018.

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach – współautor – C.H. Beck 2018.

Pozwy w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach – współautor – C.H. Beck 2017.

Holowanie jako usługa transportu morskiego [w:] Prawo transportowe. Morze, ląd, powietrze (red. D. Wetoszka), monografia pokonferencyjna Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, C.H. Beck 2017.

Zastosowanie instytucji actio in rem w brytyjskim i amerykańskim prawie morskim – Studia Iuridica Torunensia to, XX, Toruń 2017.

Charakter prawny funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie – Studia Prawnicze i Administracyjne nr 1/2017, Warszawa 2017.

SAR w służbie ochrony środowiska morskiego – prawne aspekty działalności Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeń na morzu – Zeszyty Naukowe WSAiB nr 24, Prawo 7; Gdynia 2017.

Apelacje w sprawach gospodarczych na przykładach i wzorach – współautor – C.H. Beck 2016.

Pozwy w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach – współautor – C.H. Beck 2016.

 

Redakcje naukowe:

 

redakcja Monografii Pokonferencyjnej IV Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2019.

redakcja naukowa Podręcznik dla aplikantów. Prawo cywilne, Warszawa 2019.

redakcja naukowa Podręcznik dla aplikantów. Prawo gospodarcze, Warszawa 2018.

redakcja naukowa Podręcznik dla aplikantów. Prawo karne, Warszawa 2018.

redakcja naukowa Podręcznik dla aplikantów. Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

redakcja Monografii Pokonferencyjnej III Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku Prawo sportowe, Warszawa 2018.

współredakcja Zeszytu Naukowego WSAiB NR 24, Prawo 7, Gdynia 2017.

redakcja Monografii Pokonferencyjnej II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku Prawo transportowe. Morze, ląd, powietrze, Warszawa 2017.

współredakcja naukowa Monografii Pokonferencyjnej I Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku Prawo Medyczne i Farmaceutyczne, Warszawa 2016.