• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Dominika Wetoszka

dr Dominika Wetoszka – doktor nauk prawnych, adwokat, wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również stypendystką programu LL.M. in International and Comparative Law na Chicago Kent College of Law (2008).
W latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. W trakcie aplikacji zdobywała doświadczenie i rozwijała swoje praktyczne umiejętności zarówno w trójmiejskich kancelariach, jak i podczas zagranicznej praktyki w amerykańskiej kancelarii prawnej Holland & Knight oddział w Jacksonville. Obecnie wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej.
Dodatkowo jest absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego i Chicago-Kent College of Law (2008) oraz Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Gdańskiego i Université Toulouse Capitole 1 (2012).
W latach 2011-2014 prowadziła zajęcia z zakresu prawa morskiego na kursach oficerskich (chief officer i safety officer) w języku polskim i angielskim w Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni oraz w Gdyńskiej Szkole Morskiej.
Od 2013 roku dr Dominika Wetoszka jest wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa cywilnego, prawa morskiego i postępowania cywilnego. Prowadzi także zajęcia z zakresu prawa cywilnego dla aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej. Łączy zawód adwokata z pracą naukową, co przejawia się w licznych publikacjach. Nadto, organizuje i współorganizuje różne wydarzenia naukowe, w tym Konferencje Naukowe Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Adwokat dr Dominika Wetoszka pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku w kadencji 2016-2020. Jest członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Komisji Edukacji Prawnej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Komisji Wizerunkowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Prowadzone zajęcia:

  • Postepowanie przed organami UE
  • Prawo cywilne rzeczowe
  • Civil law

Publikacje

„Specjalne strefy ekonomiczne. Komentarz”- Lexis Nexis, Warszawa 2013 - współautor
„Ustawa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Komentarz”- Lexis Nexis, Warszawa 2012 - współautor,
„Aplikacja 2010. Prawo gospodarcze i handlowe. Testy V” – Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010 – testy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, współautor,
„Ochrona praw i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich finansowania z budżetu” – Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego, Gdańsk 2009,
„Polska w Unii Walutowej” – Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego, Gdańsk 2009
„Konsytuacja gospodarcza – art. 20 ustawy zasadniczej” – Prawo i człowiek, Toruń 2009,
„Rozprawa administracyjna w postępowaniu podatkowym” – Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego, Gdańsk 2009,
„Jedno okienko” lekarstwem na kryzys, czyli o zmianie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS, Lublin 2009,
„Służebność przesyłu jako ukłon w stronę przedsiębiorstw energetycznych” – Prawo i człowiek, Toruń 2009,
„Wyroki interpretacyjne a wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego” – Zeszyty Studenckie WPiA UG, Gdańsk 2008,