• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Radosław Stojek

Dr Radosław Stojek - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany 2011 roku tytułem rozprawy doktorskiej „Ewolucja modeli biznesowych i strategii firm na rynku telefonii komórkowej".
Dr Radosław Stojek posiada dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Dorobek dr. Radosława Stojka oprócz aspektów teoretycznych zawiera nade wszystko aspekty praktyczne. Doświadczenie wpisuje się w pełni w obszar nauk społecznych - dyscypliny nauki o zarządzaniu. Zdobycie umiejętności praktycznych z zarządzania potwierdza fakt zajmowania następujących stanowisk: Członek Rady Nadzorczej w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. , Członek Rady Marketingowej Mayland Real Estate Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej BIOMEDICA Sp. z o. o. , Dyrektor Zarządzający Grupa 1INFO Sp. z o.o. Kierownik Zespołu Pionu Klientów Korporacyjnych  PZU S.A. Oddział w Sopocie

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Contemporary management
  • Techniki rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie strategiczne

Publikacje

• FH Eberswalde – Culture of business in Poland after EU integration,
• FH Münster – Marketing in sport in Poland,
• Acta Elbingensia – Marketing w sporcie – uwarunkowania, koncepcja,
• Współczesne zarządzanie strategiczne – wykład – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Gospodarka i Społeczeństwo w europejskiej perspektywie – EUH-E, 
• FH Eberswalde - Manager in XXI century (wykład w języku angielskim),
• Marketing w sporcie- uwarunkowani i koncepcja – OWSIiZ w Olsztynie,
• Umiejętności odkrywcze współczesnych menedżerów wobec wyzwań konkurencyjnego rynku – WSAiB Gdynia.