dr

Piotr Lorkowski

kierownik Studium Języków Obcych WSAiB, lektor języka niemieckiego na WSAiB w Gdyni 
Moje wykształcenie wiąże się ściśle z kulturą i cywilizacją niemieckiego obszaru językowego, pracę lektora wiążę z nauczaniem dwóch przedmiotów zawierających wyraźny komponent humanistyczny: sztukę w reklamie oraz – jako przedmiot do wyboru – dzieje cywilizacji europejskiej.
W praktyce także zajmuję się komunikacją społeczną, organizacją e-learningu i, od trzech dekad, edytorstwem naukowym oraz literackim.
Jako redaktor naczelny uczelnianego wydawnictwa redagowałem podręczniki, monografie, zeszyty naukowe.
Organizuję konferencje i seminaria naukowe.
Prywatnie zajmuję się krytyką literacką i przekładem artystycznym z języka niemieckiego.
 

Kontakt:

e-mail p.lorkowski@wsaib.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Język niemiecki
  • Wykład do wyboru
  • Sztuka w reklamie
  • Dzieje cywilizacji europejskiej

Publikacje

Dzieło sztuki jako inspiracja komercyjnego przekazu reklamowego. Analiza wybranych przypadków, „Zeszyty Naukowe WSAiB. Prawo, Adnnistracja. Zarządzanie”, Z. 25, 2021, s. 5982.

K. Polańska, Profesor Aurelia Polańska (1930–2020). Autobiografia i wspomnienia, Gdynia-Pelplin 2021 (redakcja).

J. Przyjemczak. W. Wosek (red. naukowa), Zadanie specjalne. Człowiek, technologia, instytucja, Gdynia-Pelplin 2020 (redakcja).

Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa, praca zbiorowa, Gdynia-Pelplin 2020 (redakcja).

D. Nawrot (red. naukowa), 450 lat polskiej administracji morskiej, Gdynia-Pelplin 2020 (redakcja).

W. Lamentowicz, Teoria i filozofia prawa, Gdynia-Pelplin 2019 (redakcja).

Problemy bezpieczeństwa państwa, praca zbiorowa, Gdynia 2018 (redakcja).

A. Polańska, Godna praca tajemniczym skarbem człowieka, Gdynia 2018.(redakcja).

Gdańska Encyklopedia Güntera Grassa, Gdańsk 2017 (wspólnie z M. Jaroszewskim i M. Ossowskim).