dr hab.

Anna Blajer-Gołębiewska

• W 2002 r. ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomicznym, gdzie kontynuowałam karierę naukową. W 2010 r. obroniłam pracę doktorską, a w 2020 r. otrzymałam stopień doktora habilitowanego. Od 2007 roku prowadzę też zajęcia w WSAiB w Gdyni. Od 2012 r. jestem członkiem zarządu spółki z branży IT.
Wykładałam również na uczelniach zagranicznych, np. Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja), University of Applied Sciences Emden/Leer (Emden, Niemcy), Artevelde University College (Gandawa, Belgia), Yarmouk University (Irbid, Jordania). W 2019 r. odbyłam staż badawczo-naukowy w Guizhou University of Finance and Economic (Guiyang, Chiny). W 2015 r. odbyłam wizytę studyjną w Northeastern University, Boston, MA, USA w ramach uczestnictwa w międzynarodowym projekcie naukowym „Risk information avoidance – theoretical groundwork and research framework development”. Kierowałam projektami naukowymi, m.in. „Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych”. Brałam też udział w projektach naukowych jako wykonawca, np. w projekcie „Struktura sfery realnej gospodarek w UE a poziom dobrobytu”.
Od 2013 r. współpracuję z międzynarodowym stowarzyszeniem finansistów – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – co zaowocowało stworzeniem najpierw specjalności, a potem ścieżki finansowej, umożliwiających studentom UG zdobywanie dyplomów tej organizacji, a także powstaniem Komputerowego Centrum Egzaminacyjnego ACCA (CBE).
Jestem autorką monografii i artykułów naukowych, a także współautorką podręczników z ekonomii matematycznej oraz zastosowań matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Zostałam wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. W 2011 r. otrzymałam Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W 2015 r. zostałam wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

PROWADZĘ ZAJĘCIA Z ZAKRESU MIKROEKONOMII, ANALIZY FINASOWEJ

Prowadzone zajęcia:

  • Mikroeconomics
  • Mikroekonomia
  • Analiza finansowa

Publikacje

PUBLIKACJE: ZA OSTATNIE 10 LAT
Blajer-Gołębiewska A., Individual corporate reputation and perception of collective corporate reputation regarding stock market investments, PLoS ONE, 2021, vol. 16, no. 9, s. 1-21.
Blajer-Gołębiewska A., Training-Info, Erasmus+ students, Ronald Ltd. [w:] T. Bernat, A. Gąsior (red.), “The microeconomics case studies”, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 122-123.
Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L., Kozłowski A., Leading Behavioral Characteristics and Investors’ Decisions: An Experimental Approach, [w:] W. Strielkowski, “Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics”, Cham 2019, s. 213–224.
Blajer-Gołębiewska A., Reputacja przedsiębiorstwa a zachowania inwestorów giełdowych. Podejście eksperymentalne, Gdańsk 2019.
Blajer-Gołębiewska A., Wach D., Kos M., Financial risk information avoidance, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja” 2018, vol. 31, no. 1, s. 521–536.
Blajer-Gołębiewska A., Corporate Reputation, Ownership Structure and Market Value in the Banking Sector in Poland, [w:] M. Čulík, Financial management of firms and financial institutions, Ostrava 2017, s. 62–69.
Blajer-Gołębiewska A., Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2017, nr 50/2, s. 21–34.
Blajer-Gołębiewska A., Kozłowski A., Financial determinants of corporate reputation: A short-term approach, “Managerial Economics” 2016, vol. 17, no. 2, s. 179–201.
Blajer-Gołębiewska A., Kos M., Investors are More Sensitive to Information About Financial Rather than Ethical Reputation of a Company: Evidence from an Experimental Study, “Economics and Sociology” 2016, vol. 9, no. 1, s. 11–31 [guest editorial].
Blajer-Gołębiewska A., Rachunek całkowy - zadania, Integrals - exercises [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management, red. E. Babula L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015, s. 211-218.
Blajer-Gołębiewska A., Rachunek różniczkowy - zadania, Derivatives - exercises [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Mathematical applications in economics and management, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2015, s. 174-186.
Blajer-Gołębiewska A., Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland, “Economics & Sociology”, 2014, vol. 7, no. 3, s. 194-207.
Blajer-Gołębiewska A., Do Stock Exchange Indices Based on Reputational Factors Matter?, “International Journal of Academic Research” Part B, 2014, vol 6., no 4., s. 231-237.
Blajer-Gołębiewska A., Economic activity-based cluster analysis of European Union countries, “World Review of Business Research” 2014, vol. 4, no. 1, s. 48-61.
Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, red. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Blajer-Gołębiewska A., Rachunek całkowy - zadania [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014, s. 163-171.
Blajer-Gołębiewska A., Rachunek różniczkowy - zadania [w:] Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014, s. 135-151.
Blajer-Gołębiewska A., The Importance of Corporate Reputation for Investors in the Banking Sector in Poland, “Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe” 2014, vol. 5, no. 2, s. 25-35.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Brycz M., Zielenkiewicz M., Dobrobyt społeczny i jego atrybuty, [w:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. E Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 20-50.
Blajer-Gołębiewska A., Ekonomiczne uzasadnienie klasyfikacji gospodarek Unii Europejskiej, “Przegląd Zachodniopomorski”, Szczecin 2013, Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, zeszyt 3, vol. 2, s. 53-66.
Blajer-Gołębiewska A., European integration and changes in the branch structure, “Actual Problems of Economics”, 2013, vol. 12, no. 150, s. 335-343.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Innowacyjne metody w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych: pakiety matematyczne [w:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Gdańsk, 2013, s. 161-175.
Blajer-Gołębiewska A., Struktura branżowa gospodarek UE a dobrobyt, [w:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. E Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 54-92.
Kamińska T., Babula E., Blajer-Gołębiewska A., Brycz M., Czerwonka L., Zielenkiewicz M., Struktura gospodarki a dobrobyt : wprowadzenie do dyskusji i metody badań, [w:] Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, red. E Babula, T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 12-19.
Blajer-Gołębiewska A., Babula E., Brycz M., Czerwonka L., Kamińska T., Zielenkiewicz M., Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu: raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718 / red. nauk. M. Zielenkiewicz, Katedra Mikroekonomii. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013.