ks. dr

Krzysztof Szerszeń

Prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni
Urodziłem się w Gdańsku, studia ukończyłem na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniłem pracę doktorską pt. „Zasada poszanowania wolności religijnej w Kościelnym Prawie Publicznym, Prawie Konstytucyjnym RP i Traktatach Unii Europejskiej". Jestem Prorektorem Gdańskiego Seminarium Duchownego, pracownikiem Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, Kapelanem Portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pełniłem także funkcję Wiceoficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego w 2014 roku. 

 

 

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo kanoniczne

Publikacje

Międzynarodowa Konferencja Wolność religijna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej – Lublin;
Międzynarodowa Konferencja Organizacja i funkcjonowanie Administracji w Kościele – Warszawa;
Konferencja Nauczanie religii i etyki w szkole publicznej – Warszawa.