Praca w WSAiB

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • kierowanie całokształtem działalności katedry
 • inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie działalności naukowej podległych pracowników,
 • organizowanie oraz nadzorowanie działalności dydaktycznej podległych pracowników.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 Dział Kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży
(Doradca edukacyjny)

Zakres obowiązków:

Sprzedaż usług edukacyjnych poprzez analizę potrzeb edukacyjnych potencjalnych klientów, udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, prezentacje w firmach oraz udział w targach edukacyjnych.
aktywna sprzedaż oferty uczelni,
Obsługa administracyjna działu sprzedaży po przez prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją działu.

Poszukiwane kompetencje:

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność planowania i realizacji zadań pod presją czasu,
 • Samodzielność,
 • Kreatywność,
 • Dokładność w pracy z dokumentacją,
 • Prawo jazy kat. B,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Komunikatywność.

Oferujemy:
Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności po przez:

 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • zniżkę na studia na naszej uczelni
 • Firmowa biblioteka
 • Ubezpieczenie na życie
 • Parking pracowniczy
 • Spotkania integracyjne
 • Bezpłatny parking dla pracowników

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie zgłoszenia cv na adres praca@wsaib.pl wyświetl e-mail z dopiskiem S/01/2023


Rekrutacyjnego na stanowisko
specjalisty ds. akademickiego biura karier

Akademickie Biuro Karier działające na Uczelni
ma stanowić pomost między studentami i absolwentami a rynkiem pracy.

Wiesz jak pomóc w rozpoznaniu kompetencji osobistych oraz atutów zawodowych?

Wiesz jak buduje się plany zawodowe?

Wiesz jak używać nowoczesnych narzędzi psychometrycznych w procesach rozwojowych, coachingowych czy rekrutacyjnych?

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko specjalisty ds. akademickiego biura karier.

Wymagamy:

 • dwuletniego doświadczenia w obsłudze klienta i pracy biurowej,
 • wykształcenia wyższego: socjologia, psychologia / kierunki pokrewne,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • gotowości do pracy w weekendy,
 • wysokej kultury osobistej,
 • skrupulatności i bardzo dobrej organizacji pracy,
 • inicjatywy oraz zaangażowania,

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej, rozwijającej się uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • Zapraszamy do aplikowania na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Dział Marketingu i PR
poszukuje:
TikTok & Reels Content Creator

Kogo Poszukujemy?
Osoby z doświadczeniem w realizacji prostych form wideo z dobrą znajomością i umiejętnością korzystania ze sprzętu do nagrań wideo.
Znającej Tik Toka i Instagrama od strony użytkownika i twórcy,która potrafi bardzo dobrze korzystać z funkcji montażowych udostępnionych przez platformę TikTok/Instagram Reels (znajomość platformy na poziomach produkcyjnych, montażowych i operacyjnych).
Posiadającej umiejętności samodzielnego montowania przygotowanych materiałów.
Oczekujemy samodzielności, kreatywności, nieszablonowych pomysłów i na prowadzenie kanałów dla uczelni.
Lekkiego pióra oraz znajomości zasad SEO!

CV wraz autorskimi filmikami, proszę przesyłać na adres praca@wsaib.pl


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej
Technologia żywności i żywienia

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:
nauki biologiczne

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:
w dyscyplinie nauk o zdrowiu

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauk o zdrowiu,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB,
 • życiorys, kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Dział Kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Menadżer Działu Sprzedaży

W zakresie rozwoju i pozyskiwania nowych klientów:

 • Prowadzenie rozpoznania rynku szkolnictwa wyższego wraz z analizą wniosków dla obecnych i nowych obszarów sprzedaży,
 • Monitorowanie działań konkurencji.

W zakresie zarządzania podległym zespołem pracowników m.in.:

 • Zarządzanie procesem sprzedaży usług edukacyjnych oraz nadzorowanie pracy podległych mu specjalistów ds. sprzedaży, poprzez delegowanie im zadań, wewnętrzne szkolenia, motywowanie do efektywnej pracy, doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Poszukiwane kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w strukturach sprzedaży,
 • Doświadczenie w organizowaniu targów, prezentacji,
 • Bardzo dobrą organizacja pracy własnej, umiejętność planowania i realizacji zadań pod presją czasu,
 • Prawo jazy kat. B,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Dużą samodzielność i możliwość osobistego udziału w kreowaniu polityki sprzedażowej,
 • Udział w ciekawych i strategicznych projektach,
 • Zgrany zespół i przyjazną atmosferę,
 • Parking pracowniczy.

Zgłoszenia:
Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV na adres praca@wsaib.pl z dopiskiem Menadżer Działu SprzedażyW związku z rozwojem oraz coraz większą liczbą studentów poszukujemy :

Specjalisty ds. studiów

Twój zakres obowiązków

 • Tworzenie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych oraz ustaleń z pracownikami zewnętrznymi,
 • Bieżąca aktualizacja harmonogramów zajęć,
 • Współtworzenie kalendarza roku akademickiego,
 • Przygotowanie danych, raportów, zestawień,
 • Administrowanie salami wykładowymi,
 • Inne prace biurowe.

Nasze wymagania

 • Myślisz analitycznie, lubisz łamigłówki, szarady, dostrzegasz zależności, łączysz różne elementy, które w efekcie dają spójną i przemyślaną całość,
 • Znasz Excela w stopniu pozwalającym na wykonywanie codziennych zadań np. przygotowanie zestawień, raportów, harmonogramów,
 • Poznawanie nowych systemów IT to dla Ciebie pestka,
 • Jesteś uważny/a, zwracasz uwagę na szczegóły, dbasz o wysoką jakość swojej pracy,
 • Masz wysoką kulturę osobistą, potrafisz komunikować się z przedstawicielami różnych środowisk,
 • Masz doświadczenie w tworzeniu złożonych harmonogramów i grafików,

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w przyjaznej atmosferze,
 • Zniżki na studia,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Cv proszę składać na adres praca@wsaib.plz dopiskiem / planowanie


 

Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza proces rekrutacyjny na stanowisko:

Specjalista ds. studiów
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Dziekanat Uczelni

Opis stanowiska:

 • obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • prowadzenie dokumentacji studentów zgodnie z przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji i informacji dla dziekana,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentów.

Wymagania:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze klienta i pracy biurowej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • gotowość do pracy w weekendy,
 • wysoka kultura osobista,
 • skrupulatność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • dobrej znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • miłą atmosferę pracy,
 • pracę w stabilnej, rozwijającej się uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zapraszam do aplikowania na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 


 

Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza proces rekrutacyjny na stanowisko:

Pracownik Działu Księgowości
Młodsza księgowa
Miejsce pracy: Gdynia

Zapewnimy Ci:

 • pracę w uczelni o stabilnej pozycji i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • rozwój osobisty i zawodowy.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunkowe),
 • mile widziane doświadczenia na stanowisku księgowej/księgowego (min.6mce),
 • praktyczna znajomość przepisów i zasad rachunkowości (m.in. znajomość ustawy o podatku VAT),
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności znajomość aplikacji Excel.

Zadania:

 • księgowanie dokumentów sprzedaży,
 • uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,
 • kontrola prawidłowości ujęcia transakcji,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

Zapraszam do aplikowania na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.


 

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Kierownik Dziekanatu
Miejsce pracy: Gdynia

Obowiązki

 • Organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu dziekanatowego,
 • Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji toku studiów,
 • Koordynacja dokumentacji Wydziałów (m.in. aktualność i kompletność oraz poprawność programów, planów studiów, sylabusów, nazw przedmiotów oraz kodów przedmiotów),
 • Kontrola prawidłowości, kompletności i terminowości dokumentacji egzaminów dyplomowych, magisterskich,
 • Kontrola stanu danych sprawozdawanych do POLON oraz stanu raportów zwrotnych z tegoż systemu,
 • Nadzorowanie prowadzonej w Dziekanacie ewidencji i sprawozdawczości,
 • Monitorowanie zmian w przepisach mających wpływ na pracę Dziekanatu,
 • Przygotowywanie dokumentów na potrzeby Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną,
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o przepisy obowiązujące w uczelni,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierownika,
 • Zdolności organizacyjne, pracy w zespole i pod presją czasu,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procesów obiegu informacji, ustalania priorytetów oraz dokładność i komunikatywność,
 • Umiejętność samodzielnego opracowywania dokumentów i procedur,
 • Biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel),

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz systemu Polon,
 • Znajomość programów dziekanatowych,

 

Oferujemy

 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum miasta
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach
 • Udział w szkoleniach
 • Udział w uczelnianych inicjatywach,
 • Profesjonalne i przyjazne środowisko pracy,/li>
 • Pracowniczy parking.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie ofert zawierających list motywacyjny i CV na adres praca@wsaib.pl

 


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinach:

   • automatyka, elektronika, elektrotechnika,
   • informatyka techniczna i telekomunikacyjna,
   • inżyniera lądowa i transport,
   • inżyniera materiałowa,
   • inżyniera mechaniczna,
   • inżyniera środowisko i energetyka.

oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

   • matematyka,
   • nauki o fizyce.

Oczekiwania:

   • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
   • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
   • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
   • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
   • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

   • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
   • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
   • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

   • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
   • życiorys,
   • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
   • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
   • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,
   • oświadczenie kandydatki/kandydata, że:
   • nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
   • korzysta z pełni praw publicznych;
   • nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


 

 

W związku z rozwojem oraz coraz większą liczbą studentów poszukujemy do stałej i długoterminowej współpracy:
Poszukujemy: lektorów języka angielskiego.

Wymagamy:

   • doświadczenia w nauczaniu,
   • zaangażowania w wykonywaną pracę
   • punktualności, uczciwości,
   • posiadania dyplomu ukończenia studiów kierunkowych,

Oferujemy:

   • umowę zlecenie lub umowę o współpracę,
   • szkolenia metodyczne oraz opiekę metodyka,
   • możliwość pracy zdalnej.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 


 

Dział Kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Samodzielny księgowy/Samodzielna księgowa.
Miejsce pracy: Gdynia

Zakres odpowiedzialności:

   • Współudział w tworzeniu sprawnie funkcjonującego działu księgowego,
   • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
   • Dekretowanie i księgowanie dokumentów źródłowych,
   • Rozliczanie delegacji, naliczanie płac.
   • Aktywny udział w sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
   • Uzgadnianie sald kont,
   • Przygotowywanie zestawień oraz raportów na potrzeby Władz Uczelni,
   • Sporządzanie sprawozdań, formularzy i raportów do instytucji zewnętrznych.

Od kandydatów oczekujemy:

   • Praktyczna znajomość zasad księgowania oraz przepisów dotyczących rachunkowości,
   • Aktualna wiedza z zakresu przepisów podatkowych,
   • Wykształcenie ekonomiczne (mile widziana: rachunkowość),
   • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
   • Analityczne myślenie,
   • Zaangażowanie i chęć rozwoju,
   • Umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
   • Rzetelność i precyzyjność w wykonywaniu powierzonych zadań,
   • Znajomość oprogramowania Symfonia – warunek konieczny.

Oferujemy:

   • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów,
   • Zniżki na studia magisterskie, studia podyplomowe,
   • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przysłanie CV
na adres praca@wsaib.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 

Więcej ofert pracy na profilu WSAiB pracuj.pl