POKAZ TERYTORIALSÓW W WSAIB – FOTORELACJA

Opublikowano: 23.05.2019
POKAZ TERYTORIALSÓW W WSAIB - FOTORELACJA

Terytorialsi w WSAiB

O strukturze oraz zadaniach militarnych i pozamilitarnych Wojsk Obrony Terytorialnej dowiedzieli się studenci Uczelni Kwiatkowskiego podczas spotkania z przedstawicielami 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Gdańska.

Terytorialsi opowiadali w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego o specyfice służby, jej zaletach i możliwościach, związanych z byciem w formacji. Studenci mogli wziąć do rąk aktualne wyposażenie żołnierza WOT – MBSS Grot, czy też karabinek wz. 96 Beryl, przymierzyć taktyczną kamizelkę oraz hełm. Podczas prezentacji pokazane zostały podobne do WOT formacje w innych krajach europejskich. Paramedyczka terytorialsów przeprowadziła zaś pokaz pierwszej pomocy RKO.

FOTORELACJA (kliknij)

Wydarzenie zorganizował Wydział Prawa i Administracji.