POLECAMY WSAIB

Dziś odbyły się kolejne egzaminy dyplomowe studentów kierunku Zarządzanie. O wypowiedź poprosiliśmy dwie nasze absolwentki tuż po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

Pani Magdalena Szumal: ukończyłam specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. To były bardzo interesujące studia. Pewnie, czasem bywało trudno, ale zawsze odczuwaliśmy wsparcie i życzliwość wykładowców i innych pracowników uczelni. Szkoda, że czas tak szybko płynie. Mam tyle miłych wspomnień…