• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Projekty Unijne Realizowane

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pod nazwą "Uczelnia dostępna".

docKarta zgłoszeniowa

docOgłoszenie o naborze Partnera

 


Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (Konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18).

pdfOgłoszenie o naborze Partnera do projektu

pdfOferta zgłoszenia Partnera do projektu