Seminarium doktorskie dla prawników

Prof. Jerzy Młynarczyk, Rektor Uczelni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, zaprasza na seminarium doktorskie dla prawników. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesorów, specjalistów m.in. z zakresu prawa morskiego, prawa administracyjnego, teorii prawa, prawa finansowego, prawa rzymskiego, historii prawa, a także filozofii prawa. Seminarium trwa 6 semestrów, podczas których doktoranci uczestniczą w zajęciach grupowych, seminariach doktorskich oraz indywidualnych konsultacjach z promotorami. Harmonogram zajęć umożliwia pogodzenie nauki z pracą – spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego w Uniwersytecie w Białymstoku lub Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Udział w seminarium doktorskim mogą wziąć osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych zwalnia z obowiązku odbycia aplikacji przed egzaminem radcowskim, adwokackim lub notarialnym. Doktorzy nauk prawnych są również zwolnieni z egzaminu na aplikację radcowską i adwokackę, jeżeli wykażą, że przez co najmniej 3 lata wykonywali czynności adwokata lub radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych to również pierwszy krok w kierunku kariery naukowej.

Uczestnictwo w seminarium prowadzonym w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni umożliwia pisanie pracy doktorskiej z zakresu:

Seminarium doktorskie dla prawników w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego to:

– Uniwersytet w Białymstoku,

– Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,

– Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,

– Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Uczestnictwo w seminarium doktorskim dla prawników jest płatne, opłata za semestr wynosi 3000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Dziekanacie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przy ulicy Kieleckiej 7 oraz pod numerem telefonu 58 660 74 11.

Wymagane dokumenty: