Seminarium rozpoczyna się za

Organizator

Patronat Honorowy

Program

 • 10:00 - 10:10 Powitanie uczestników.
  dr Tomasz Białas, J. M. Rektor WSAiB
 • 10:10 - 10:30 Lokalna percepcja zagrożeń globalnych.
  dr hab. Wojciech Lamentowicz, WSAiB
 • 10:30 - 10:50 Kryzys klimatyczny: dlaczego przez nas następne pokolenia będą miały znacznie trudniej?
  prof. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • 10:50 - 11:10 Wpływ świadomości społecznej na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Miasta Wejherowo.
  dr Bogusław Suwara, Urząd Miasta Wejherowo
 • 11:20 - 11:40 "Myśl globalnie, działaj lokalnie". Idea inteligentnej metropolii.
  prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, WSAiB
 • 11:40 - 12:00 Controling ekologiczny jako narzędzie wpływu organizacji na środowisko w regionie pomorskim
  dr Aleksander Rezmer, WSAiB
 • 12:00 - 12:15 Dyskusja
 • 12:20 - 12:40 Zielone Pomorze. Cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w kontekście walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu.
  Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • 12:40 - 13:10 Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią korona wirusa SARS- CoV -2 na obszarze Pomorza.
  Studenci Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WSAiB w Gdyni.
 • 13:10 - 13:30 Migracja ludności - wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego.
  Studenci Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WSAiB w Gdyni.
 • 13:30 - 13:50 Zmiany w zakresie kluczowych kompetencji pracowników - perspektywa przyszłości.
  dr hab. Dorota Simpson, WSAiB
 • 13:50 - 14:10 Praca zdalna w województwie pomorskim – wybrane aspekty bezpieczeństwa.
  dr hab. Joanna Unterschütz, WSAiB, dr Ewa Podgórska-Rakiel, WSAiB
 • 14:10 - 14:20 Dyskusja, podsumowanie obrad.
Zarejestruj się

Miejsce

Seminarium jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych, dostępne za pośrednictwem uczelnianego profilu na portalu Facebook oraz serwisu YouTube

Formularz rejestracyjny


Zgłoszenia przyjmujemy do 9 czerwca.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Po wypełnieniu formularza w ciągu 3 dni roboczych skontaktujemy się z Państwem drogą mailową. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt z organizatorami wydarzenia.

Kontakt