Spotkanie Regionalnej Izby Przedsiębiorców z Wejherowa z Ekspertami z WSAiB na temat Sukcesji w Firmie

W siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni we wtorek 20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie zorganizowane dla przedstawicieli Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda z Wejherowa. Celem tego wydarzenia było omówienie kluczowych aspektów sukcesji w firmie, z udziałem wykładowców i ekspertów naszej Uczelni.

Prelekcję na temat sukcesji wygłosił Maciej Sowiński, kierownik Biura Projektów WSAiB. Jego prezentacja poruszyła wiele ważnych kwestii związanych z zapewnieniem kontynuacji działalności, co jest istotnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców. Dyskusja po prelekcji potwierdziła wagę tych wyzwań i pozwoliła zdefiniować potrzeby w zakresie wsparcia biznesmenów w procesie przygotowania siebie i ich firm do skutecznej sukcesji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni – Rektor dr Tomasz Białas oraz Prezydent Regina Szutenberg. Ich obecność podkreśliła znaczenie współpracy pomiędzy sferą akademicką a światem biznesu. Dyskusje skupiały się na możliwościach, jakie nauka może zaoferować przedsiębiorcom, oraz na sposobach, w jakie obie sfery mogą wspólnie pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami. W spotkaniu uczestniczył Prezes Izby Pan Leszek Glaza oraz sekretarz miasta Wejherowa dr Bogusław Suwara.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów między uczestnikami. Podkreślono, że takie inicjatywy są niezbędne do promowania efektywnej współpracy pomiędzy światem akademickim a sektorem prywatnym, co może prowadzić do wzajemnego rozwoju i prosperowania obu stron.

– W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu koncentrujemy się na realizowaniu zróżnicowanej i nowoczesnej oferty programów edukacyjnych, skupiających się na kluczowych aspektach zarządzania i administracji – zaznaczył dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB, podczas spotkania. – Nasze zaangażowanie w tworzenie synergii pomiędzy teorią akademicką a praktyką biznesową realizuje się poprzez aktywną współpracę uczelni z sektorem biznesowym. Prowadzimy innowacyjne projekty, które przekładają akademicką wiedzę na konkretne, praktyczne rozwiązania, mające realny wpływ na świat biznesu i administracji.

– Konkretnym efektem spotkania jest zaproponowanie kierunków i formuł organizacyjnych współpracy – dodaje Rektor dr Tomasz Białas. – WSAiB oraz NORDA opracują projekt powołania platformy edukacyjno-szkoleniowej pod roboczą nazwą Akademia Biznesu NORDA. Zadaniem tej platformy będzie wsparcie szkoleniowe i doradcze dla członków Izby oraz przedsiębiorców powiatu wejherowskiego.

Współpraca z przedsiębiorcami z Wejherowa otwiera naszym studentom drzwi do cennych możliwości, takich jak staże i praktyki zawodowe, które są nieocenione w budowaniu solidnych fundamentów dla ich przyszłych karier.