• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Akty prawne

Statut Uczelni

Statut Uczelni

Misja i strategia rozwoju Uczelni

Strategia Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji

Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania WSAiB

Strategia Rozwoju Wydziału Zamiejscowego w Lęborku

Polityka jakości

Polityka jakości WSAiB

Polityka Jakości Kształcenia WSAiB

Polityka jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zarządzania

Polityka jakości kształcenia Wydziału Zamiejscowego w Lębork

Regulamin studiów

Regulamin organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną, na wszystkich kierunkach w WSAiB

Uchwała zatwierdzająca Regulamin Studiów

Regulamin Studiów

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania

Zarządzanie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie archiwizacji prac

Zarządzanie Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie archiwizacji prac

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Lęborku w sprawie archiwizacji prac studentów

Zarządzenia Prezydenta w sprawie opłat

Zarządzenie dotyczące promocji

Zarządzanie w sprawie opłat

Zarządzenie w sprawie zmian w Zarządzeniu dotyczącym opłat

Zarządzenie dotyczące opłat 2019/2020

Zasady przyznawania punktów ECTS

Zarządzenie dotyczące punktów ECTS

Zasady przyznawania punktów ECTS

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Wydział Zamiejscowy w Lęborku

Zasady zwalniania studentów z lektoratów

Zasady zwalniania studentów z uczestnictwa w zajęciach języka obcego

Kontrakt uczelnia-student

Kontrakt uczelnia-student