Wydawnictwo

Wydawnictwo WSAiB publikuje dorobek naukowy kadry dydaktycznej Uczelni, słuchaczy studiów doktoranckich oraz osób współpracujących: wykładowców uczelni partnerskich, uczestników konferencji. Dzięki wymianie publikacji z kilkudziesięcioma szkołami wyższymi z całej Polski książki wydane nakładem Wydawnictwa WSAiB trafiają do większości ośrodków naukowych o profilu zbliżonym do Uczelni Kwiatkowskiego. WSAiB, jako uczestnik programu e-Publikacje Nauki Polskiej, umieszcza je również w elektronicznej bazie tego programu. Monografie (w wersji elektronicznej) dystrybuowane są także poprzez AZYMUT - największą w Polsce hurtownię, w której zaopatruje się większość księgarń i ogromna liczba bibliotek.

pdfZarządzenie Rektora nr 6/2020/21 w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2021-2024