Egzamin dyplomowy
(obrona dyplomu)

Zwieńczeniem okresu studiów jest obrona pracy dyplomowej licencjackiej lub magisterskiej (obrona egzaminu dyplomowego). Każdego roku w Uczelni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni do obrony podchodzą setki studentów.
W tym miejscu zebrane zostały niezbędne informacje dotyczące obrony pracy licencjackiej i magisterskiej, od momentu przygotowania pracy (etap pierwszy) po samą obronę (etap drugi).
Zaliczenie seminarium dyplomowego i złożenia pracy dyplomowej musi nastąpić w terminach określonych dla sesji podstawowej lub sesji poprawkowej na ogólnych zasadach zaliczania semestru studiów.

Obrona pracy dyplomowej krok po kroku:

  1.  Należy przygotować pracę dyplomową pod kątem edytorskim, tj. dostosować ją do wymogów edytorskich określonych w załączniku.
  2. Pracę dyplomową w formacie doc i pdf należy przesłać mailem do promotora.
  3. W dziekanacie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni płytę z nagraną pracą dyplomową (doc i pdf), oryginał karty dyplomanta oraz oświadczenie o prawach autorskich - formularze znajdują się w sekcji pliki do pobrania poniżej
  4. Uwaga! Rezygnujemy z papierowej wersji pracy dyplomowej oraz ze zdjęć!
  5. Przypominamy, że przystępując do egzaminu dyplomowego należy uregulować zobowiązania finansowe wobec Uczelni.
  6. Informacje o dacie i godzinie egzaminu dyplomowego zamieszczone będą w Wirtualnym dziekanacie, zakładka Praca dyplomowa.
  7. Odbiór dyplomu możliwy jest 30 dni od daty egzaminu dyplomowego

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny.

Pliki do pobrania

Regulamin antyplagiatowy WSAiB

Oświadczenie o prawach autorskich - Statement

English version

Regulamin dyplomowania

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia 1 X 2019 i 1 X 2020.

Wytyczne dotyczące pracy licencjackiej

Wytyczne pracy dyplomowej WPiA

Dla Wydziału Prawa i Administracji

Karta dyplomanta - Graduant card

English version

Circulation Card

Regulamin procesu dyplomowania WSAiB

Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę od 1. semestru roku akademickiego 2021/22 i w kolejnych

Karta tematu pracy dyplomowej

Oświadczenie o prawach autorskich

Karta dyplomanta

Koperta do wydruku na płytę CD/DVD

Strona tytułowa pracy dyplomowej

First page - Management

Podanie o udostępnienie danych

Wskazówki edytorskie

Karta dyplomanta

Filia w Lęborku

Oświadczenie o prawach autorskich

Filia w Lęborku

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej

Filia w Lęborku

Płyta CD - praca licencjacka

Filia w Lęborku

Wzory dyplomów

Uchwała Senatu 2/06/2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów

Załącznik nr 7 do uchwały Senatu 2/06/2021 - opis zabezpieczeń

Wzór dyplomu - studia I stopnia

Wzór dyplomu - studia II stopnia

Wzór dyplomu - jednolite studia magisterskie

Diploma template - first cycle

Diploma template - second cycle

Diploma template - long cycle

Pytania na egzamin dyplomowy

Pytania na egzamin dyplomowy - studia licencjackie FiR

Finanse i Rachunkowość I stopień

Pytania na egzamin dyplomowy - studia licencjackie Logistyka

Logistyka I stopień

Pytania na egzamin dyplomowy - studia licencjackie Zarządzanie

Zarządzanie I stopień

Pytania na egzamin dyplomowy - studia magisterskie Logistyka

Logistyka II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy - studia magisterskie FiR

Finanse i Rachunkowość II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy - studia magisterskie Zarządzanie

Zarządzanie II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy - Wydział Prawa i Administracji

Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wygląda egzamin dyplomowy